Stadgar

S-kvinnors uppgift är att utifrån socialdemokratins värderingar och S-kvinnors program och stadgar verka för ett samhälle där kvinnor och män är jämställda.

Som socialdemokratiska feminister ställer vi klasskamp, kvinnokamp och den antirasistiska kampen sida vid sida.

ur ändamålsparagrafen i S-kvinnors stadgar

Ladda ner stadgarna

 

facebook Twitter Email