Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här: https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/om-webbplatsen/integritetspolicy

Studier

Studier är en viktig del av S-kvinnors verksamhet och bedrivs på både lokal, regional och nationell nivå.

Klubbnivå

På lokal nivå har S-kvinnors klubbar möjlighet att genomföra många olika utbildningar, bland annat:

Funktionsutbildning

Vad ingår i rollen som ordförande, kassör, sekreterare, valberedare, studieledare.

Att leda ett möte

Ordförande/ledarrollen. Arbeta med rollspel.

Talarstolsträning

Att tala inför andra i politiska församlingar.

Studiecirkel

Tillsammans med ABF kan klubbar anordna studiecirklar. Kontakta din lokala ABF-avdelning för att komma igång med en studiecirkel och få information om vilket stöd ni kan få.

Distriktsnivå

Distriktets studieansvariga håller Steg 1-utbildning utifrån det material som förbundet tagit fram.

Steg 1-utbildning

Vad ingår:

 • S-kvinnors organisation.
 • S-kvinnors historia.
 • S-kvinnors roll i politiken och samhället.
 • S-kvinnors politiska program.

Förbundsnivå

Steg 2-utbildning

Medlem ska ha genomgått S-kvinnors steg 1-utbildning.

Vad ingår:

 • Presentationsövning och talarstolsträning.
 • Maktstrategier, rollspel om härskarteknikerna.
 • Praktisk politik, fyrhörningsövning om föräldraförsäkringen.
 • Kvinnligt och manligt språk, talar vi lika?
 • Synas, påverka och förändra.
 • Besiktningsunderlag.
 • Hemsida och sociala medier.
Ledarskapsutbildning

Medlem ska ha genomgått S-kvinnors steg 1- och 2-utbildning.
Kursen ges vid två internattillfällen, med mellanliggande hemuppgifter.

Mål:

 • Stärka kvinnor till ledande positioner.
 • Stärka och bibehålla våra frågor i den politiska rollen.

Vad ingår:

 • Ledarskapsprofil med hjälp av ledarskapscoach.
 • Framträdandetekniker.
 • Medieträning, hur du framställs.
 • Gör verkstad av den feministiska politiken.
 • Politiskt arbete, i opposition, majoritet, minoritet.
Utbildning för distriktens studieledare

Vad ingår:

 • Uppdraget som studieledare.
 • Metoder för att lägga upp ett studietillfälle.
 • S-kvinnors Steg 1-material. Hur använder vi det?
 • S-kvinnors politiska plattform.
 • Makthandboken, härskartekniker.
 • Att skriva insändare, praktisk övning.
 • Att skriva motioner, praktisk övning.
 • Hur klubben/distriktet kan göra en studieplan.
 • Inventera behov i distrikt/klubbar.
 • Erfarenhetsutbyte och goda exempel.
 • Nätverk på sociala medier för studieledare.
facebook Twitter Email