1964

Ordförande: Lisa Mattson 1964-1981

SSKF:s elfte kongress 2-5 maj 1964

Kongressen behandlade atomvapenfrågan utifrån en skrift av Inga Thorsson ”Kärnvapen (Sverige och världen av idag)”.

Dessutom behandlades följande frågor:

  • familjepolitik
  • ungdomsfrågor
  • åldringsvård
  • sjuk- och försäkringsfrågor
  • de handikappades problem
  • utbildningsfrågor

Kongressen antog uttalanden angående

  • kärnvapen
  • det internationella samarbetet
  • konsumentupplysningen

 

facebook Twitter Email