1981

Ordförande: Maj-Lis Lööw 1981-1990

SSKF:s sextonde kongress 1-5 augusti 1981

Kongressen antog följande program:

  • Hur ska vi försvara freden? – säkerhetspolitiskt program.
  • Från upplysning till makt – konsumentpolitiskt program.

 

facebook Twitter Email