Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här: https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/om-webbplatsen/integritetspolicy

1972

SSKF:s trettonde kongress 3-6 september 1972, i Stockholm.

Följande frågor behandlades:

 • Internationellt arbete
 • Familjepolitik
 • Barntillsyn
 • Arbetsmarknadspolitik
 • Socialförsäkringar
 • Hälso- och sjukvård
 • Skol- och utbildningspolitik
 • Bostadspolitik
 • Konsumentpolitik
 • Kriminalpolitik
 • Nykterhetspolitik
 • Handikappfrågor
 • Jämlikhetsfrågor

Följande program antogs:

 • Familjen i framtiden – en socialistisk familjepolitik
 • Kvinnor i arbete och utbildning – riktlinjer för ett socialistiskt handlingsprogram
 • Internationella frågor – program för studier och aktioner

Programmet ”Familjen i framtiden – en socialistisk familjepolitik” var grunden för kvinnoförbundets politik under hela 1970-talet. I programmet formuleras målsättningen för familjepolitiken på följande sätt:

 • Alla vuxna människor skall ges möjlighet att självständigt utvecklas i enlighet med sina intressen och önskemål i solidaritet med andra människor.
 • Alla vuxna människor skall vara ekonomiskt oberoende av anhöriga.
 • Samhället skall stå neutralt i förhållande till människors val av samlevnadsform.
 • Barnens sociala, intellektuella och kulturella utveckling skall vara oberoende av föräldrarnas ekonomiska förhållanden.

Följande krav formuleras i programmet:

 • Både kvinnor och män skall kunna förena förvärvsarbete med vård av barn.
 • Sex timmars arbetsdag.
 • Bra kommunal barnomsorg för alla barn.

 

 

facebook Twitter Email