1972

SSKF:s trettonde kongress 3-6 september 1972

Kongressen antog programmet ”Familjen i framtiden – en socialistisk familjepolitik”. Programmet var grunden för kvinnoförbundets politik under hela 70-talet. I programmet formuleras målsättningen för familjepolitiken på följande sätt:

  • Alla vuxna människor skall ges möjlighet att självständigt utvecklas i enlighet med sina intressen och önskemål i solidaritet med andra människor.
  • Alla vuxna människor skall vara ekonomiskt oberoende av anhöriga.
  • Samhället skall stå neutralt i förhållande till människors val av samlevnadsform.
  • Barnens sociala, intellektuella och kulturella utveckling skall vara oberoende av föräldrarnas ekonomiska förhållanden.

Följande krav formuleras i programmet:

  • Både kvinnor och män skall kunna förena förvärvsarbete med vård av barn.
  • Sex timmars arbetsdag.
  • Bra kommunal barnomsorg för alla barn.

Kongressen antog även:

  • handlingsprogrammet ”Kvinnor i arbete och utbildning”
  • ett aktionsprogram med sikte på 1975
  • ett program för studier och aktioner i internationella frågor

 

facebook Twitter Email