2009

SSKF:s Förbundsmöte 2009

Förbundsmötet 2009 hölls i Borås den 30-31 maj. Vid förbundsmötet behandlades 53 motioner, bland annat om rätt till heltid, rätt till förskola, sextimmars arbetsdag, stoppad utförsäljning av sjukhus och vårdcentraler, utvecklad sexköpslag och äldreomsorg efter behov.

Programmen ”Kvinnors livsvillkor” och ”Klimatpolitiskt program” behandlades.

facebook Twitter Email