1932

SSKF:s tredje kongress 12-16 mars 1932, i Stockholm.

Följande frågor behandlades:

  • förbundets organisatoriska arbete
  • avrustningsfrågan
  • landsbygdens bostadsfråga
  • änke- och barnpensionering
  • barnen och tobakshandeln
  • åtgärder för arbetslös ungdom

 

facebook Twitter Email