2007

SSKF:s Förbundsmöte 2007

Förbundsmötet 2007 hölls i Sollentuna. Vid mötet reviderades de politiska riktlinjer som antogs vid 2005 års förbundsmöte. Riktlinjerna är en sammanfattning av S-kvinnors viktigaste frågor under kongressperiod.

facebook Twitter Email