2007

SSKF:s trettionde kongressen (kallat förbundsmöte) 2–3 juni, i Sollentuna.

Frågor som behandlades:

  • Kvinnors arbetsvillkor
  • Kvinnors och barns hälsa
  • Kvinnorna och familjelivet
  • Kvinnofrid och barnfrid
  • Äldreomsorg
  • Sociala frågor
  • Rättsväsendet
  • Miljö
  • Trafik

Vid kongressen uppdaterades de politiska riktlinjerna.

facebook Twitter Email