Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här: https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/om-webbplatsen/integritetspolicy

1956

SSKF:s nionde kongress 6-9 maj 1956, i Stockholm.

Följande frågor behandlades:

  • familjepolitik
  • skattefrågor
  • sjukvård
  • pensionsfrågor
  • åldringsvård
  • likalönsfrågan
  • internationellt arbete
  • svenska atomvapen
  • utbildningsfrågor
  • konsumentupplysning

Kongressen antog enhälligt ett uttalande mot atomvapen i det svenska försvaret. Här följer hela texten.

”Tanken att med det svenska försvaret införliva så kallad taktiska atomvapen har väckts och diskuterats under senare tid. Ett beslut i sådan riktning skulle innebära, att vårt folk skulle acceptera rätten att, för att möta ett anfall, släppa lös krafter i krigets tjänst, vars ofantliga livshotande verkningar icke endast drabbar den nu levande genrationen utan sträcker sig ned genom släkten som kommer. De militärstrategiska skäl, som skulle kunna anföras för ett sådant beslut, motsäges av andra som talar i varje fall lika starkt däremot.

Som grund för bedömandet om Sverige skall anskaffa atomvapen, måste man emellertid främst lägga det moraliska problem, som är förbundet med användande av atomvapen. Det är också vår övertygelse, att vi icke bidrar till strävandena att undgå ett nytt totalkrig, att fortsätta arbetet på avspänning och varaktig fred, om vårt land skulle riskera att bidraga med bränsle till det bål, där mänskligheten kan komma att gå under.

Denna Sveriges Socialdemokratiska Kvinnoförbunds kongress måste för sin del fastslå, att dessa vapen innebär ett så principiellt nytt och fruktansvärt hot mot mänsklighetens bestånd, att vårt ansvar inför kommande generationer, inför livet självt, leder oss till att ta avstånd från tanken att införliva dem med det svenska försvaret.”

 

facebook Twitter Email