1924

SSKF:s första kongress 3-5 juni 1924, i Stockholm.

Följande frågor behandlades:

  • Agitations- och instruktionsfrågor
  • Bildningsarbetet
  • Änkepensionsfrågor
  • Nykterhetsfrågan
  • Sociala frågor
  • Fackföreningsfrågor
  • Behandlingen av värnpliktiga
  • Frågor om anslutning till ett särskilt kvinnoparti
facebook Twitter Email