Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här: https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/om-webbplatsen/integritetspolicy

8 mars-demonstration

08 mars
Sergels Torg, Stockholm

På internationella kvinnodagen deltar S-kvinnor på Sveriges kvinnoorganisationers 8 mars-demonstration.

Det är dags för svenska beslutsfattare att agera för att Sveriges ska leva upp till FN:s kvinnokonvention. På internationella kvinnodagen samlas vi för att höja våra röster. Tillsammans kräver vi att Sverige ska:

  • Minska löne- och andra inkomstskillnader mellan kvinnor och män. Alla kvinnor ska ha en inkomst som går att leva på!
  • Förbättra villkoren i kvinnodominerade välfärdsyrken, öronmärk arbetsmarknadsinsatser och företagsstöd till kvinnor!
  • Bättre och mer tillgänglig förlossningsvård i hela landet, mer jämställda ersättningssystem för vård och mer forskning på kvinnohälsa!
  • Höj anslaget till kvinnors och flickors organisering i Sverige och inom biståndet!
  • Stoppa straffriheten för mäns våld mot kvinnor och flickor, inklusive hedersrelaterat våld och förtryck samt förbjud pornografi och surrogatmoderskap!
  • Säkerställ ett tryggt mottagande för kvinnor och flickor på flykt!
  • Stoppa objektifieringen och sexualiseringen i reklam och på sociala medier och satsa på unga kvinnors psykiska hälsa!

Kom till Sergels Torg i Stockholm kl. 18.00 för att tillsammans gå till Norrmalmstorg.

facebook Twitter Email