Folk och försvar

14 Jan - 16 Jan KL: 12:30 - 18:00

S-kvinnor närvarar vid Folk och försvars årliga rikskonferens, forum för diskussioner om säkerhetspolitik, försvar och samhällets krisberedskap.

2018 genomförs Rikskonferensen 14-16 januari på Högfjällshotellet i Sälen.

Rikskonferensen samlar ca 350 deltagare och 50-60 talare under tre dagar för kunskapsspridning, samtal och debatt. I fokus står världens säkerhet, Sveriges försvar, människors trygghet och samhällets krisberedskap.

facebook Twitter Email