S-kvinnors kongress 2019

16 augusti - 18 augusti

S-kvinnor nästa kongress hålls i Malmö, 16-18 augusti 2019, där Skånes S-kvinnor står värd. Kongressen är S-kvinnors högsta beslutande organ som vartannat år samlar 100 ombud från hela landet. Kongressen väljer förbundets ordförande och styrelse, samt beslutar om politiska ställningstaganden.

Nomineringar ska vara valberedningen tillhanda senast 1 maj, motioner och ombudsval ska vara förbundsexpeditionen tillhanda (via distriktsstyrelse) senast 1 maj på [email protected]
Handlingar till ombuden finns tillgängliga v.26-27.

Media, gäster och åhörare kan också anmäla sig på [email protected]

 

facebook Twitter Email