S-kvinnors ledarskapsutbildning

20 november - 22 november KL: 8:00 - 18:00

S-kvinnors ledarskapsutbildning, för särskilt antagna medlemmar som genomgått S-kvinnors grundutbildningar.

facebook Twitter Email