Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här: https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/om-webbplatsen/integritetspolicy

Socialdemokraternas kongress 2019

22 mars - 24 mars

Den 22-24 mars i år håller Socialdemokraterna sin partikongress, på Conventum i Örebro. Kongressen är partiets högsta beslutande organ och tema denna gång är utbildning och kompetensförsörjningsfrågor samt partiet som organisation. Programtexter till kongressen kommer att tas fram utifrån öppna forum på lokal nivå. Texterna kommer också att gå på remiss till arbetarekommunerna innan de når de  350 ombuden på kongressen för beslut. Kongressen kommer också att ha fokus på frågor inför Europaparlamentsvalet, som är två månader efter kongressen.

 

facebook Twitter Email