Studieledarutbildning

30 november - 01 december

30 november – 1 december hålls utbildning för S-kvinnors studieledare, som utses av S-kvinnors distrikt. Kontakta ditt distrikt för mer information om studieledare och lokal studieverksamhet.

facebook Twitter Email