Studieledarutbildning

14 september - 15 september

14-15 september hålls utbildning för S-kvinnors studieledare, som utses av S-kvinnors distrikt. Kontakta ditt distrikt för mer information om studieledare och lokal studieverksamhet.

facebook Twitter Email