Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här: https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/om-webbplatsen/integritetspolicy

15:57-rörelsen – Dags för lön hela dagen!

Löneskillnaden mellan kvinnor och män är 13,2 %. Det innebär att kvinnor arbetar gratis efter kl. 15:57 varje dag (räknat på en arbetsdag mellan kl. 08 och 17). Män har som vanligt betalt hela dagen. Såhär har det sett ut sedan början av 1980-talet.

15:57-rörelsen

15:57-rörelsen är en sammanslutning av politiska kvinnoförbund, fackliga organisationer och kvinnorörelsens organisationer som tillsammans arbetar för att även kvinnor ska få lön hela dagen.

Kampanjens mål är:

  • Lika lön för lika och likvärdigt arbete
  • Att kvinnor ska få lön hela dagen

Våra krav för att nå dit

Vi i 15:57-rörelsen är ense om att kvinnors arbete och kvinnodominerade yrken värderas lägre på hela arbetsmarknaden. Löneskillnader byggs strukturellt och måste därför ändras strukturellt.

Vi ställer fyra krav:

  1. Jämställd föräldraförsäkring
  2. Samma rätt till heltid och trygga anställningsformer
  3. Årliga lönekartläggningar för alla arbetsgivare med 10 eller fler anställda
  4. Att även strukturella löneskillnader synliggörs och åtgärdas

15:57-posterPå Internationella kvinnodagen, 8 mars, kl. 15:57 delar vi vårt gemensamma budskap i sociala medier: ”Efter kl. 15:57 jobbar kvinnor gratis. Varje dag. Dags för #lönheladagen!”

Runt om i landet arrangeras också evenemang och manifestationer. Läs mer här.

Se vår kampanjfilm

Se teckenspråkstolkad kampanjfilm

Följ oss på Facebook

Instagram och Twitter: @lonheladagen

Bakgrund

Sedan rörelsen bildades för fem år sedan har lönegapet minskat med 1,1 procentenheter. Vi har rört oss från kl. 15:51 till kl. 15:57. Om vi fortsätter i samma takt når vi jämställda löner först om 53 år. 15:57-rörelsen arbetar för att det ska gå fortare än så, men då krävs politisk vilja och kraftfulla åtgärder. Vi kommer att finnas ända tills vi nått jämställda löner och kvinnor får betalt till kl. 17:00.

15:57-rörelsen består av:

Akademikerförbundet SSR, BPW Sverige, Centerkvinnorna, Fackförbundet ST, Feministiskt Initiativ, Finansförbundet, Forum ? Kvinnor och funktionshinder, Fredrika Bremer Förbundet, Gröna kvinnor, Handelsanställdas förbund, IF Metall, Internationella Kvinnoförbundet (IKF), Kommunal, Kvinnliga Läkares Förening, Kvinnofronten, Kvinnor för fred väst, KvinnorKan, Kvinnor i Svenska kyrkan, Liberala Kvinnor, LO, Miljöpartiets jämställdhets- och mångfaldskommitté, S-kvinnor, Sveriges Kvinnolobby, Sveriges Universitetslärarförbund (SULF), Svenska Kvinnors Vänsterförbund, Sveriges Makalösa Föräldrar, TCO, Unizon, Varken hora eller kuvad, Vision, Vårdförbundet, Vänsterpartiets kvinnonätverk, Winnet Sverige.

Vi baserar kampanjen på statistik från Medlingsinstitutet.

facebook Twitter Email