Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här: https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/om-webbplatsen/integritetspolicy

Ta hat och hot mot kvinnliga politiker på allvar

Hat och hot mot politiker är ett allvarligt och växande demokratiproblem. Nästan var tredje förtroendevald kvinna på kommun-, region- och riksdagsnivå uppgav att hon utsatts för hot och trakasserier visar BRÅ:s senaste trygghetsundersökning bland politiker. Motsvarande siffra för män är 23 procent.

Publicerad i Norrköpings Tidningar 28 september.*

Läs mer

Arbetet för stärkt aborträtt i världen måste fortsätta

Idag är det Internationella dagen för säkra aborter. Nu måste den nya regeringen visa att man fortsatt driver en aktiv politik för kvinnors rättigheter och stärkt aborträtt genom utrikespolitiken. Något som riskeras när Sverigedemokraterna får bestämma.

Publicerad i Dagens Arena 28 september 2022.

Läs mer

SD:s nättroll är ett hot mot kvinnors engagemang

Föreningslivet är en viktig del i vårt samhälle och värvar många unga in i partipolitiken. SD:s nättroll är ett hot mot unga kvinnors engagemang.

Publicerad i Dagens Nyheter 10 september 2022.

Läs mer

S: Inför hårdare straff för män som slår kvinnor

Mäns våld mot kvinnor är ett av våra största samhällsproblem. Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson kan fortsätta skrika sig hesa och tävla om vem som låter tuffast, men det löser inte problemen.

Publicerad i Expressen 8 september 2022.

Läs mer

Mäns våld mot kvinnor ska stoppas

Varje dag utsätts flickor och kvinnor för trakasserier, våld och sexualbrott. Inte sällan av en man de har eller har haft en relation med. Var tredje vecka dödas en kvinna av en man. Därför kommer vi att fortsätta vända på varje sten för att få slut på mäns våld mot kvinnor. Vårt Sverige kan bättre.

Pressmeddelande 2022-09-08

Läs mer
facebook Twitter Email