Uttalanden från S-kvinnors kongress om tandvård och äldreomsorgslag

S-kvinnor kräver att tandvården jämställs med övrig sjukvård och ingår i samma försäkringssystem. Vi kräver också att en äldreomsorgslag införs som stärker äldres rättigheter.

Pressmeddelande 2019-08-18

Läs mer

Uttalande från S-kvinnors kongress – En kärnvapenfri värld

S-kvinnor har länge arbetat för fred, nedrustning och en värld fri ifrån kärnvapen. Vi är besvikna att Socialdemokraterna, trots sin långa tradition och tidigare ställningstaganden i dessa frågor, nu i regeringsställning väljer att inte signera och ratificera FN:s konvention om kärnvapenförbud.

Pressmeddelande 2019-08-17

Läs mer

S-kvinnors kongress 2019

Den 16–18 augusti 2019 håller S-kvinnor kongress, denna gång i Malmö. Värd för kongressen är S-kvinnor i Skåne tillsammans med förbundsstyrelsen.

Kongressen är S-kvinnors högsta beslutande organ som vartannat år samlar 100 ombud från hela landet. Kongressen väljer förbundets ordförande och styrelse samt beslutar om politiska ställningstaganden.

Läs mer

S-kvinnor i Almedalen 2019

Flera representanter från S-kvinnors förbundsstyrelse, distrikt och klubbar, finns på plats under Almedalsveckan i Visby 30 juni - 7 juli och deltar i seminarier, debatter och andra aktiviteter.

Socialdemokraternas dag är i år 5 juli och finansminister Magdalena Andersson håller årets tal kl. 19.00 i Almedalsparken. Socialdemokraterna har aktiviteter under hela dagen.

Läs mer

S-kvinnors valberedning föreslår nya ledamöter till förbundsstyrelsen

Den 16–18 augusti 2019 kommer S-kvinnor till Malmö för förbundets kongress. 100 ombud från hela landet samlas för att besluta om förbundets politiska inriktning, samt för att välja ordförande, förbundssekreterare och styrelseledamöter.

Pressmeddelande 2019-06-27

Läs mer
facebook Twitter Email