Morgonbris nr 4 2018

Läs mer

Våldet mot kvinnor är grovt, upprepat och oacceptabelt

På söndag, den 25 november, är det FN:s internationella dag för avskaffande av mäns våld mot kvinnor. Det är en viktig dag för att uppmärksamma detta enorma samhällsproblem. Men det här är förstås inte en fråga som det räcker att vi diskuterar en dag per år. För att motverka mäns våld mot kvinnor krävs engagemang årets alla dagar.

Publicerad i Feministiskt Perspektiv 22 november 2018.

Läs mer

Vi måste motverka den osunda machokulturen

Internationella mansdagen är ett bra tillfälle att stanna upp och reflektera över vilka utmaningar dagens pojkar och män står inför. Pojkars skolresultat och rätten till jämlik utbildning är helt klart en. Våld och machokultur en annan. Pappors roll i familjen en tredje.

Publicerad i Aftonbladet 19 november 2018.

Läs mer

S-kvinnors mål är halva makten!

Politisk makt är viktig och vi behöver bli fler som vill rätta till orättvisor och bygga ett jämställt och jämlikt samhälle. Kvinnor utgör halva befolkningen och ska givetvis ha rätt till halva makten. Om du är intresserad ska du absolut våga och kunna ta uppdrag.

Publicerad i Aktuellt i Politiken 26 oktober 2018.

Läs mer

Vi påverkar världen, världen påverkar oss

”När kvinnor får styra över sina egna resurser ökar välståndet för alla, inte minst för barnen”, skriver S-kvinnors ordförande Carina Ohlsson som i samband med FN-dagen och framhåller vad Sveriges feministiska utrikespolitik bidragit till och S-kvinnors kamp för jämn fördelning av rättigheter, representation och resurser i hela världen.

Publicerad i Feministiskt Perspektiv 25 oktober

Läs mer
facebook Twitter Email