Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här: https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/om-webbplatsen/integritetspolicy

Det är inte M som gör livet tryggare för kvinnor

Precis som när det gäller gängkriminaliteten vilseleder Moderaterna om mäns våld mot kvinnor genom att hetsa om förslag som regeringen redan arbetar med, skriver Lena Rådström Baastad, Annika Strandhäll och Carina Ohlsson.

Publicerad i Expressen 9 maj 2021.

Läs mer

S-kvinnors krav för en trygg förlossningsvård

Under 2020 har utmaningarna för vården varit påtagliga för alla. Så även för förlossningsvården som redan före pandemin hade stora utmaningar, kämpar nu hårt för att klara grundläggande bemanning. S-kvinnor har kartlagt hur förlossningsvården ser ut i landets regioner och vilka utmaningar vi står inför.

Här kan du läsa mer om våra krav.

Läs mer

Bekämpa könsstympning

Regeringen har beslutat om ett myndighetsgemensamt uppdrag där ett flertal myndigheter ska genomföra åtgärder för att förebygga och bekämpa könsstympning av flickor och kvinnor. Beslutet bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.

– Könsstympning är ett allvarligt brott och kränkning av barns och kvinnors mänskliga rättigheter. Det måste till varje pris bekämpas. Vi S-kvinnor har jobbar länge med frågan och är glada att regeringen tar nya krafttag i frågan, säger S-kvinnors ordförande Carina Ohlsson.

Läs mer

Sveriges regioner tycker till – en undersökning om förlossningsskador

Under hösten 2020 skickade S-kvinnor ut en undersökning till alla Sveriges regioner för att se hur förbättringsarbetet ser ut kring förlossningsvården. En viktig kunskapsinhämtning som vi politiker sedan kan använda oss av för att skapa konkreta förslag baserat på professionen. Sverige ska verka för en jämlik vård, men statistiken på förlossningsskador och patienttrygghet skiljer sig idag beroende på var i Sverige du föder. Vilka regioner har bra satsningar som andra regioner skulle kunna ta efter? Finns det en jämlik förlossningsvård i hela landet?

Sverige är ett stort och avlångt land. Det innebär att olika regioner har olika lösningar för att varje kvinna ska få föda så tryggt som möjligt.

Läs mer

Bekämpa våld mot barn

Regeringen har tillsatt en särskild utredare som ska lämna förslag till en nationell strategi för att förebygga och bekämpa våld mot barn, inklusive hedersrelaterat våld och förtryck. Strategin ska anlägga ett helhetsperspektiv för de kommande tio åren.
Läs mer
facebook Twitter Email