Morgonbris 3 2020

Läs mer

Uttalande om LAS-förhandlingarna

S-kvinnor beklagar de strandade förhandlingarna om en ny arbetsrätt. Vi hade hoppats att arbetsmarknadens parter skulle komma överens.

Vi är samtidigt mycket kritiska till förslagen som presenteras i utredningen ”En moderniserad arbetsrätt” och ser en stor risk i att en ytterligare försvagad arbetsrätt kommer slå hårt mot både kvinnor och äldre personer.

Läs mer

Permanenta de höga nivåerna i A-kassan

Att LO tillsammans med Socialdemokraterna driver frågor visar på facklig/politiskt samarbete. En sådan fråga som vi tillsammans vill göra ställningstagande i är att permanenta de höga nivåerna i arbetslöshetsförsäkringen som infördes under våren 2020.

Publicerad i Skaraborgs Allehanda 28 september 2020.

Läs mer

Skriv under kärnvapenförbudet!

Idag är det Internationella dagen för eliminerandet av kärnvapen. Det finns en lång svensk tradition av ned- och avrustningsengagemang. Därför är det märkligt att just Sverige inte undertecknat FN:s kärnvapenförbud, skriver ledare för sex socialdemokratiska organisationer.

Publicerad i Dagens Arena 25 september 2020.

Läs mer

Feministiska satsningar i budgeten

Idag presenterade finansminister Magdalena Andersson budgetpropositionen för 2020/21. Hon framhöll att det är en tydligt socialdemokratisk budget där mer pengar går till lågavlönade och kvinnor. 

S-kvinnor välkomnar flera feministiska satsningar för ökad jämlikhet, jämställdhet och integration.

Läs mer
facebook Twitter Email