Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här: https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/om-webbplatsen/integritetspolicy

Var med och påverka S-kvinnors bostadspolitiska program!

S-kvinnor har länge varit engagerade i bostadspolitiska frågor. På 1970-talet togs det klassiska programmet ”Kvarteret Framtiden” fram med målet att skapa en jämlik bostadspolitik.

Bostadsfrågor är fortfarande centrala för S-kvinnor och i vårt nuvarande politiska program konstateras att bostaden är en social och mänsklig rättighet, att bostadsområden ska vara attraktiva, trygga och tillgängliga samt att bostaden ska ha god kvalitet och en rimlig kostnad. Som ett led i arbetet att ta fram ett nytt bostadspolitiskt program uppmuntrar S-kvinnor distrikt och klubbar att ta initiativ till arrangemang för att diskutera bostadspolitiska frågor.

Utgå från S-kvinnors rådslagsmaterial som underlag för era diskussioner. Samla ihop synpunkter och skicka till oss info[at]s-kvinnor.se senast 30 september 2024.

Se mer:
Inbjudan rådslag om bostadspolitiskt program S-kvinnor
Bostadspolitik – Rådslagsunderlag S-kvinnor

facebook Twitter Email