Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här: https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/om-webbplatsen/integritetspolicy

2014 står jämställdhetsarbetet vid ett vägskäl

Imorgon är det internationella kvinnodagen – kvinnokampens dag. Den senaste tiden har jämställdhet och feminismens framgångar diskuterats flitigt. Men de senaste åren har även inneburit många bakslag för kvinnors och flickors rättigheter, i Sverige, i Europa och internationellt. Flera fall av fruktansvärt brutalt sexuellt våld mot kvinnor och flickor har skakat om världen, från Stockholm till Mumbai.

Publicerad på SVT Debatt 7 mars 2014.

Vi har sett konservativa krafter som försökt, och ibland lyckats, inskränka kvinnors rätt till kontroll över sina egna kroppar, till exempel när det gäller abort. I Europa har vi erfarit hur finansiering till arbete för kvinnors rättigheter dragits in som en följd av ekonomisk kris. Internationellt har det blivit allt svårare att enas i FN-förhandlingar om kvinnors rättigheter.

Vi tar nu ledningen för samhällets utveckling. Vi har gått samman för att stoppa detta och vända utvecklingen. Vi utmanar oss själva och andra att analysera och föreslå lösningar, till gagn för samhället.

Ett initiativ vi har tagit är Nordiskt Forum Malmö 2014 – New Action on Women’s Rights. Vi ska undersöka vad som hänt under de senaste 20 åren och ställa nya krav på politikerna. Vi vill samla våra bästa lösningar för förändring och vi bjuder in hela samhället att komma till Malmö den 12-15 juni.

I år är det supervalår i Sverige, med val till kommun, landsting, riksdag och Europaparlament. Det är ett valår då alla politiska instanser ska visa vad de står och går för.

Vi är ett stort antal organisationer som tillsammans kräver att kvinnors rättigheter och jämställdhet ska prioriteras i valrörelsen i Sverige och Europa.

Vi ser detta som nödvändigt för en god samhällsutveckling. På kvinnodagen samlas vi på Fryshuset i Stockholm för en heldag med debatt och seminarier för ett jämställt samhälle. Vi bjuder särskilt in politiska representanter att berätta vad de har gjort och vad de ska göra för ökad jämställdhet och stärkande av kvinnors rättigheter. För att det är nu det är dags för handling.

Våra organisationer har tagit fram tre gemensamma krav som en start på supervalåret:

1. Inse att jämställdhet är en valfråga

Det breda folkliga engagemanget som finns, visar att jämställdhet är en valfråga. Det är inte möjligt att prata om jobb, vård och skola utan ett jämställdhetsperspektiv. Hur tänker politikerna prioritera och svara upp mot detta engagemang? Vilka politiska förslag kommer partierna att presentera fram till valet i september? Vi vill se att jämställdhet och kvinnors rättigheter är en prioriterad fråga i valrörelsen.

2. Genomför handlingsplanen för kvinnors rättigheter

Sverige har återkommande fått kritik på en rad områden vid granskningar utifrån FN:s kvinnokonvention och handlingsplanen från Peking. FN:s kvinnokonvention är fortfarande okänd för många. Regeringen har satsat många miljoner på att sprida samhällsinformation om FN:s barnkonvention – vi kräver att satsningar görs även för att göra Kvinnokonventionen känd.

3. Säkerställ kvinnors rättigheter och jämställdhet i de nya utvecklingsmålen

Världen ska formulera nya globala utvecklingsmål som ska ersätta millenniemålen år 2015. Vi kräver att kvinnors rättigheter och jämställdhet ska vara ett särskilt mål och att de övriga målen ska genomsyras av ett jämställdhetsperspektiv.

Vi står på många sätt vid ett vägskäl. Vi vill att kvinnors rättigheter och jämställdhet ska prioriteras i de val och beslut som formar utvecklingen i Sverige och internationellt.

Det är dags för handling för kvinnors och flickors rättigheter.

Margareta Winberg
Ordförande UN Women nationella kommitté Sverige

Lena Ag
Generalsekreterare Kvinna till kvinna

Gertrud Åström
Ordförande Sveriges Kvinnolobby

Carina Ohlsson
Ordförande S-kvinnor

Maria Fälth
Ordförande Kristdemokratiska Kvinnoförbundet

Sara Wettergren
vd Hungerprojektet

Christer Wik
Ordförande IOGT-NTO-rörelsens internationella råd

Tomas Wetterberg
Ordförande Män för jämställdhet

Hans Cagnell
Styrelseledamot Riksorganisationen GAPF – Glöm Aldrig Pela och Fadime

Maria Appelblom
Ordförande Stockholms FN-förening

Louise Lindfors
Ordförande Fredrika Bremer Förbundet

Inger Lise Olsen
Handläggare för genderfrågor, Svenska kyrkan

Maj Britt Theorin
Ordförande Operation 1325

Maria Starck
Ordförande FIAN Sverige

Cecilia Andrén Nyström
Grundare och verksamhetschef Futebol dá força

Eda Duzgun
Ordförande Kurdiska Rådet i Sverige

Camilla Andersson
Grundare klubben Thatcher

Carin Gardbring
Ordförande Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd

Sylvia Rönn
Kassör Kvinnor för Fred

Mona Samadi
Jur. dr. och lektor i mänskliga rättigheter, Teologiska Högskolan Stockholm

Alexandra Charles
1,6 & 2,6 miljonersklubben

Sven-Erik Alhem
Förbundsordförande Brottsofferjouren

facebook Twitter Email