Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här: https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/om-webbplatsen/integritetspolicy

Det är dags att börja ta vara på all kompetens, oavsett kön.

Nu börjar vi samla oss efter de intensiva och historiska veckorna i svensk politik. Det har varit omtumlande och fantastiskt – vi har krossat glastaket! Veckorna före valet av Magdalena Andersson som partiordförande för Socialdemokraterna uppvaktades jag flitigt av media. Varför tyckte vi S-kvinnor att det var så viktigt med en kvinnlig partiordförande och därigenom en kvinnlig statsminister?

Publicerad i Aktuellt i Politiken 28 december 2021.

Borde inte kompetens, snarare än kön, vara viktigare? Vi förklarade och försvarade det som borde vara självklarhet – att kompetens och kön varken är beroende av varandra eller motsatsförhållanden. Tvärtom, det är dags att börja ta vara på all kompetens, oavsett kön.

Sverige har haft 100 år av demokrati, allmän och lika rösträtt, där kvinnor fått rösta men också blivit valbara till politiska uppdrag. På många sätt har vi kommit långt när det gäller jämställdheten, både gällande makt och inflytande. I riksdag och regering har vi i princip jämställd fördelning av mandaten. Likväl har 33 män fått möjligheten att inneha det högsta ämbetet som statsminister, inte en enda kvinna fram till idag.

När det gäller jämställd representation i riksdag och regering är det viktigt att komma ihåg att inget av detta har kommit av sig självt. Det har tvärtom föregåtts av en lång kamp, med samma tröttsamma diskussioner om kön och kompetens. Men att fördelningen av mandat i riksdagen är så jämställda idag beror inte på en slump, utan på kvinnokamp. Det beror på den motarbetade och ifrågasatta, men sedermera införda och framgångsrika reformen varannan damernas, som vi S-kvinnor drev igenom på 1990-talet.

Att vi S-kvinnor åter igen blev uppvaktade av medierna inför att Sverige äntligen fick sin första kvinnliga statsminister var därför inte helt förvånande. Vi har vågat säga som det är – det är viktigt att det blir en kvinna, och ja, kön har betydelse. Av väldigt många skäl.

Inte minst handlar det om representation. Det är själva kärnan i demokratin att makten ska representera samhället och väljarna. Kvinnor är halva jordens befolkning och måste självklart vara adekvat representerade.

Det är dessutom så att både i Sverige och hela EU har kvinnor sedan flera decennier tillbaka haft betydligt högre studieresultat, på alla nivåer. Kvinnor har också högre utbildningsnivå och bättre betyg. Likväl har männen hållit fast vid den yttersta makten. Det säger sig självt att det varken är rättvist eller jämställt.

S-kvinnor har också fått frågan om en kvinnlig statsminister kommer att bedriva samma politik som en manlig. Det kan givetvis inget annat än tiden utvisa i det enskilda fallet. Att erfarenheter av att växa upp och bli bemött som kvinna har saknats på den yttersta makten är dock ett faktum. Erfarenheter från andra länder har visat att det funnits påtagliga skillnader i prioriteringar gällande bland annat social rättvisa, kvinnor och barns villkor.

Nu är det bara några dagar kvar av 2021 och jag hoppas att alla får välbehövlig vila och tid med nära och kära. Runt hörnet väntar sedan ett valår – och en valrörelse där de flesta riksdagspartierna leds av en kvinna.

Det återstår att se hur det påverkar jämställdhetsdebatten, men en sak är säker: Vi S-kvinnor kommer göra allt vi kan för att lyfta den högt på den politiska agendan. Tillsammans fortsätter vi kampen för det jämställda och jämlika samhället – för allas lika frihet och makt!

Annika Strandhäll
Förbundsordförande S-kvinnor

facebook Twitter Email