Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här: https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/om-webbplatsen/integritetspolicy

KD:s politik urholkar föräldraförsäkringen

Kristdemokraterna vill göra det dyrare att ha barn i förskolan genom att sabotera maxtaxan. För en vanlig familj skulle avgiften höjas med omkring 12 000 kronor. Det är knappast den extra kostnad som kämpande barnfamiljer behöver.

Publicerad i Expressen 24 nov 2023.

Kristdemokraterna vill göra det dyrare att ha barn i förskolan genom att sabotera maxtaxan. För en vanlig familj skulle avgiften höjas med omkring 12 000 kronor. Det är knappast den extra kostnad som kämpande barnfamiljer behöver.

Tvärtom vad KD:s kvinnoförbunds ordförande hävdar har familjen alltid haft ett högt värde för Socialdemokraterna. Socialdemokraterna införde föräldraförsäkringen för att mammor och pappor skulle få möjlighet att vara hemma och knyta an till sina barn när de är små. Kristdemokraterna och regeringen driver en motsatt politik. Redan under nästa år vill man urholka föräldraförsäkringen genom att betala ut föräldrapenning till vem som helst, det kan handla om nannyföretag eller andra personer utanför familjen. För Socialdemokraterna är det självklart att föräldraförsäkringen handlar om att möjliggöra för föräldrar att knyta an till sina barn under de första åren.

När Kristdemokraterna går ut och säger att man vill förbättra kvalitén i förskolan och minska barngrupperna samtidigt som man driver en politik i motsatt riktning i regeringsställning är det vår plikt som S-kvinnor att berätta om detta. Barngrupperna växer just nu med KD:s politik. Antalet vuxna i skolan minskar just nu med KD:s politik. Stödet till barn med NPF-diagnoser minskar just nu med KD:s politik. De nedskärningar i välfärden som Kristdemokraterna nu driver igenom är av historiska mått och kommer att få konsekvenser decennier framåt i tiden.

Vad mammor och pappor efterfrågar är mindre barngrupper och fler vuxna i förskolan och skolan, liksom en politik som stöttar vanliga hushåll och barnfamiljer genom kostnadskrisen. Inte nedskärningar i välfärden och kostnadsökningar på 12 000 kronor för vanliga barnfamiljer. Det kan bara vara en effektiv politik för den som vill undergräva förskolan. KD sitter i regeringen. Ta ansvar, tänk om.

Annika Strandhäll,
ordförande S-kvinnor

Publicerad i Expressen 24 nov 2023.

 

 

 

 

 

facebook Twitter Email