Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här: https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/om-webbplatsen/integritetspolicy

”Absurt och pinsamt om kvinnors rättigheter”

Att regeringen inte orkar prioritera frågan om kvinnors trygghet är allvarligt, att regeringen låtsas som motsatsen är ynkligt.

Publicerad i Svenska Dagbladet 11 maj 2023

Tidöpartierna skriver på SvD Debatt att det krävs ”krafttag mot mäns våld mot kvinnor” och att den Social­demokratiska regeringen inte gjort tillräckligt på området. Det är det senaste i raden av försök av Sverige­demokraterna och höger­regeringen att sminka över det faktum att de saknar politik, denna gång på jämställdhets­området.

Den socialdemokratiskt ledda regeringen genomförde ett historiskt arbete för att motverka mäns våld mot kvinnor och heders­relaterat våld genom bland annat straff­skärpningar för misshandel, sexual­brott och grov kvinnofrids­kränkning, förstärkta regler för kontakt­förbud, utrese­förbud för att skydda barn från att föras utomlands för att bli bortgifta eller könsstympas, inrättandet av ett särskilt brott mot heders­förtryck, inrättandet av en samtyckeslag och ett nytt barnfrids­brott som innebär att det blivit straffbart att låta barn bevittna våld mellan närstående. Detta är bara några av åtgärderna i 99-punkts­programmet mot mäns våld mot kvinnor. Den S-ledda regeringen har gett mäns våld mot kvinnor samma höga prioritet som gängkriminaliteten.

Vi är inte nöjda. Mycket mer behöver göras, och vi inväntar just nu en rad viktiga utredningar sprungna ur åtgärds­programmet med förslag till ytterligare lagstiftning och åtgärder. Att Tidöpartierna nu försöker göra dessa inkommande förslag till sina egna, bland annat kriminalisering av oskulds­kontroller, var väntat. Men att låtas som att jämställdhet och kvinnors rättigheter skulle stå i fokus för rättspolitiken är både absurt och pinsamt. Det är bara att titta på regeringens främsta styrdokument till Polis­myndigheten där uppdragen om mäns våld mot kvinnor lyser med sin frånvaro, eller det neddragna stödet till vålds­förebyggande insatser för civil­samhället.

Precis som Sverigedemokraterna och höger­regeringen deklarerat är det ett paradigm­skifte vi ser i kriminal­politiken. Brott mot kvinnor prioriteras ner till förmån för arbetet med gräns- och utlännings­kontroller, verkställande av utvisnings­beslut och metoder mot gängbrottslighet. Eller varför inte att utvisa kvinnor i prostitution för ”bristande vandel”, ett hån mot den grupp kvinnor i samhället som är allra mest våldsutsatt. I höger­regeringens budget saknas viktiga satsningar och risken är stor att den kompetens som byggts upp inom bland annat polisen nu raseras.

Lika allvarliga är de konsekvenser höger­regeringens slakt av välfärden kommer att få på kvinnofrids­området. Med stora hål i finansieringen av välfärden försämras kommunernas arbete med att stödja våldsutsatta kvinnor och deras barn. Sveriges kommuner och regioner har redan meddelat att den nya lag som ska förbättra situationen för kvinnor i skyddat boende kommer att vara svår att följa på grund av bristande finansiering.

Att regeringen inte orkar prioritera frågan om kvinnors trygghet är allvarligt, att regeringen låtsas som motsatsen är ynkligt. Regeringen gick till val på att bygga ut rättssystemet och skärpa kriminal­politiken. Men flickorna och kvinnorna syns inte till i styrningen av myndigheter eller regeringens budget. Sverige har på flera sätt fått en regering som för mäns agenda, inte minst i kriminal­politiken. Vad som behövs är en kvinnofrids­politik som genomsyrar hela samhället, skolan, social­tjänsten, sjukvården, polisen och rättsväsendet och som ger mäns våld mot kvinnor samma prioritet som gängvåldet.

Annika Strandhäll
ordförande S-kvinnor

Publicerad i Svenska Dagbladet 11 maj 2023.

facebook Twitter Email