Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här: https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/om-webbplatsen/integritetspolicy

Amnestys beslut är en stor besvikelse

Amnesty International har i dagarna fattat ett uppmärksammat beslut, då de röstade ja till att aktivt verka för att avkriminalisera alla delar av prostitution. Beslutet, som motiverats med att det ska hjälpa "personer som frivilligt säljer sex", är kontroversiellt och har väckt stor uppmärksamhet och upprördhet. 

S-kvinnors reaktion på Amnesty Internationals beslut är stor besvikelse. Att aktivt verka för att avkriminalisera sexköp och människohandel är obegripligt, och kan aldrig vara rätt väg för att värna de som blir offer för sexhandeln.

Beslutet är enligt organisationen grundat på rapporter om villkor för prostitution, där man påstår sig bäst skydda ”sex-arbetare” genom att avkriminalisera inte bara att sälja sex, men också att köpa sex, att driva bordeller eller hallikverksamhet. Att otal rapporter visar på motsatsen verkar inte vara relevant i detta beslut.

Att sälja sex kan inte beskrivas som ett fritt val eller fritt yrke, motsatsen är snarare regel. Och även för undantag från detta, gäller i princip alltid en stor maktobalans som alltid påverkar det så kallade fria valet.

I länder som legaliserat sexköp ser vi också mycket större problem med människohandel, exploatering av kvinnor och barn och deras rättigheter och att skyddet inte alls har stärkts, tvärtom. Det är ett faktum som människorättsorganisationen Amnesty International helt ignorera.

Svenska Amnesty har i ett uttalande betonat att de röstat mot förslaget att avkriminalisera alla delar av sexhandel. De röstade för ett förslag om att avkriminalisera att sälja sex, men inte köpa. Samtidigt betonar svenska Amnesty att de inte står bakom eller tar ställning för den svenska sexköpslagen.

Svenska sexköpslagen kriminaliserar inte den som säljer sex, eftersom vår utgångspunkt är att detta är människor som måste värnas och skyddas och att prostitution inte kan ses som ett fritt val. Det finns ingen motsättning i att stärka stöd och skydd för dessa individer och att samtidigt markera mot de som utnyttjar dem.

Svenska sexköpslagen kriminaliserar den som köper sex. Att köpa en annan människas kropp för eget nöje kan aldrig ses som en rättighet. Det är alltid ett utnyttjande av en annan människa och stödjer alltid direkt eller indirekt en brutal handel och exploatering av kvinnor och barn, både i Sverige och i världen.

S-kvinnor tar starkt avstånd från Amnestys ställningstagande. Vår utgångspunkt är att det inte är förenligt med att värna mänskliga rättigheter och vi hoppas innerligt att Amnesty väljer att omvärdera detta beslut.

facebook Twitter Email