Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här: https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/om-webbplatsen/integritetspolicy

Aningslös replik om surrogatmödraskap

Det är förbryllande att några få liberala politiker ger sig in i kampen för svenskars rätt att exploatera kvinnor utan skydd i fattigare länder.

Publicerad i Svenska Dagbladet 1 juli 2021.

I en aningslös replik försvarar tre liberala politiker svenskars handel med surrogatmammor i fattiga länder. De menar att de ”som liberaler tror på kvinnans kapacitet att själv bestämma om hon frivilligt vill hjälpa någon annan att bli förälder” och väljer att bortse från att ekonomisk utsatthet och frånvaron av kvinnorättslagstiftning omöjliggör den liberalism de säger sig företräda. Handeln med graviditeter växer i dessa länder på grund av just bristande kvinnoskydd och utbredd fattigdom.

Det är oroande att två riksdagsledamöter från Liberalerna vill att Sverige ska överge det som varit en ledstjärna i svensk jämställdhetspolitik – att skydda kvinnor från sexuell och reproduktiv handel och istället slå in på en linje där kvinnor och barn blir varor på en global marknad.

I Sverige är handeln med kvinnors reproduktivitet inte tillåtet. Ett ställningstagande som vilar på övertygelsen om att kvinnokroppen utan undantag ska skyddas från exploatering och kommersialisering. Det anmärkningsvärda är att replikanternas position innebär att dessa rättigheter inte ska gälla alla kvinnor. Hur företrädare för Liberalerna kan inta en så djupt illiberal position är häpnadsväckande.

Inget parti i riksdagen är för kommersiellt surrogatmödraskap. Att några få liberala politiker ger sig in i kampen för svenskars rätt att via en växande surrogatindustri exploatera kvinnor utan skydd i fattigare länder förbryllar.

Vår uppfattning står fast: hur stark och förståelig barnlängtan än är kan det aldrig vara en rättighet som går ut över skyddet av den kroppsliga integriteten och kvinnors reproduktiva rättigheter.

Carina Ohlsson
förbundsordförande S-kvinnor

Sofia Jarl
förbundsordförande Centerkvinnorna

Sarah Havneraas
förbundsordförande Kristdemokratiska Kvinnoförbundet

Ewa Larsson
ordförande Gröna Kvinnor

Aida Badeli
ordförande Grön Ungdom

Eva Nordlund
ordförande Svenska Barnmorskeförbundet

Susanne Bergenbrant Glas
ordförande Sveriges Kvinnliga Läkares Förening

Clara Berglund
generalsekreterare Sveriges Kvinnolobby

Rebecka Andersson
generalsekreterare Unizon

Petra Tötterman Andorff
generalsekreterare Kvinna till Kvinna

facebook Twitter Email