Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här: https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/om-webbplatsen/integritetspolicy

Säkerställ tryggheten för flickor på SiS-hem

Flickor som är placerade på SiS-boenden utsätts för kränkningar, våld och otillåtna tvångsåtgärder, och att alltför många flickor känner sig otrygga på sina boenden visar IVOs förstärkta tillsyn av SiS särskilda ungdomshem för flickor. S-kvinnor ser allvarligt på rapporterna och anser att övergreppen och våldet på SiS-boenden måste upphöra.

Pressmeddelande 2023-01-12.

Vid 19 av 21 ungdomshem har IVO kritiserat SiS för allvarliga brister, bland annat att flickor utsätts för hot, kränkningar och våld som inte har stöd i lag. Antalet avskiljningar har nästan fördubblats de senaste åren. Dessutom visar granskningen att SiS låtit personal som varit föremål för förundersökning om sexualbrott arbeta med flickor och att SiS inte gör registerutdrag för personal.

  • En placering på ett SiS-hem ska innebära hjälp och stöd för flickor som ofta utsatts för övergrepp tidigare i livet. Det är helt oacceptabelt att övergreppen många gånger fortsätter på hemmen, säger Annika Strandhäll, ordförande S-kvinnor.

För att öka kvalitén och säkerställa tryggheten för flickor på särskilda ungdomshem anser S-kvinnor att kompetensen och personaltätheten måste öka, och kvinnlig personal bör anställas på SiS-hem för flickor.

  • Det handlar många gånger om flickor som utsatts för sexuella övergrepp av män tidigare i livet. Att anställa kvinnlig personal skulle vara viktigt för att öka tryggheten för flickorna på boenden, säger Annika Strandhäll, ordförande S-kvinnor.

S-kvinnor ställer följande krav för att höja kvalitén och öka tryggheten på SiS-boenden:

  1. Höj kunskapskraven för personalen och säkerställ att personal har psykolog/socionom-utbildning eller motsvarande kompetens och arbetar kunskapsbaserat utifrån flickors särskilda behov och ofta kombination av psykiatrisk problematik, trauma/PTSD och erfarenheter av sexuellt våld.
  2. Säkerställ tillgång till traumabehandling för flickor på HVB- och SiS-hem.
  3. Anställ kvinnor på SiS-hem för flickor.
  4. Förbjud isolering av barn.
  5. Det bör också utredas huruvida utsatthet för kommersiell sexuell exploatering och andra övergrepp är en rimlig grund för placering på särskilda ungdomshem, något som sker i dag.

Läs pressmeddelandet i Aftonbladet.

facebook Twitter Email