Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här: https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/om-webbplatsen/integritetspolicy

Anställ kvinnor på Sis-hem för flickor

Vid 19 av 21 ungdomshem har Ivo kritiserat Sis för allvarliga brister, bland annat att flickor utsätts för hot, kränkningar och våld som inte har stöd i lag. Det är helt oacceptabelt. Vi kräver bland annat att man – i den mån det går – bara anställer kvinnor på Sis-hem för flickor.

Publicerad i Expressen 14 januari 2023.

Flickor som är placerade på Sis-boenden utsätts för kränkningar, våld och otillåtna tvångsåtgärder, och alltför många flickor känner sig otrygga på sina boenden.

Detta visar Inspektionen för vård och omsorgs (Ivo) förstärkta tillsyn av Statens institutionsstyrelses (Sis) särskilda ungdomshem, med ett särskilt fokus på verksamheter där flickor vårdas.

Vid 19 av 21 ungdomshem har Ivo kritiserat Sis för allvarliga brister, bland annat att flickor utsätts för hot, kränkningar och våld som inte har stöd i lag. Antalet avskiljningar har nästan fördubblats de senaste åren, och genomförs i många fall genom att flickorna hålls fast mot ett golv, en vägg eller i sin säng.

Ska innebära hjälp

Dessutom visar granskningen att Sis låtit personal som är föremål för förundersökning om sexualbrott arbeta med flickor under pågående rättsprocess, och att Sis inte gör registerutdrag för personal. Frågan är nu vad regeringen tänker göra åt detta?

En placering på ett Sis-hem ska innebära hjälp och stöd för flickor som ofta utsatts för övergrepp tidigare i livet. Det är helt oacceptabelt att övergreppen många gånger fortsätter på hemmen. S-kvinnor anser att personaltätheten måste öka och kompetensen höjas bland personalen på Sis-boenden.

Vi kräver:

  • Höj kunskapskraven för personalen och säkerställ att personal har psykolog/socionom-utbildning eller motsvarande kompetens och arbetar kunskapsbaserat utifrån flickors särskilda behov och ofta kombination av psykiatrisk problematik, trauma/PTSD och erfarenheter av sexuellt våld.
  • Säkerställ tillgång till traumabehandling för flickor på HVB- och Sis-hem.
  • Anställ kvinnor på Sis-hem för flickor.
  • Förbjud isolering av barn.
  • Det bör också utredas huruvida utsatthet för kommersiell sexuell exploatering och andra övergrepp är en rimlig grund för placering på särskilda ungdomshem, något som sker i dag.

Rapporterna om missförhållanden och våld mot flickor på Sis-boenden måste få ett slut. Det handlar om flickor med komplexa behov och som ofta lider av stor psykisk ohälsa. Samhället har ett ansvar att ge dessa flickor tillgång till traumabehandling och säkerställa en trygg miljö, inte att ytterligare försämra deras hälsa.

Annika Strandhäll
Ordförande S-kvinnor

facebook Twitter Email