Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här: https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/om-webbplatsen/integritetspolicy

Arbetet för stärkt aborträtt i världen måste fortsätta

Idag är det Internationella dagen för säkra aborter. Nu måste den nya regeringen visa att man fortsatt driver en aktiv politik för kvinnors rättigheter och stärkt aborträtt genom utrikespolitiken. Något som riskeras när Sverigedemokraterna får bestämma.

Publicerad i Dagens Arena 28 september 2022.

Idag är det Internationella dagen för säkra aborter. Ungefär 40 procent av världens kvinnor lever i länder med repressiva abortlagar, och Världshälsoorganisationen WHO beräknar att nära 40 000 kvinnor och flickor dör som en följd av osäkra aborter varje år.

Arbetet för kvinnors rätt till fri abort har varit centralt i den feministiska utrikespolitiken som lanserades av den socialdemokratiska utrikesministern Margot Wallström 2014, och därefter inspirerat flera andra länder att följa efter.  Genom den feministiska utrikespolitiken har utlandsmyndigheterna bevakat lagförslag och byggt allianser för stärkt aborträtt. Sverige har stöttat FN:s befolkningsfond UNFPA och andra organisationer som arbetar med att förebygga oplanerade graviditeter och undvika osäkra aborter. Stödet har bland annat bidragit till ökad tillgång till preventivmedel, säkra och lagliga aborter, sexualundervisning och barn- och mödrahälsa.

S-kvinnor ser nu med oro på att biståndet och den feministiska utrikespolitiken hotas av en ny regering med högernationalistisk agenda. Moderaterna vill kraftigt minska biståndet och Sverigedemokraterna halvera det. Sverigedemokraterna vill inte bara avskaffa den feministiska utrikespolitiken i Sverige, utan har även röstat emot EU:s handlingsplan för jämställdhet.

Sverige har en lång tradition av ett ambitiöst bistånd. Det handlar om att skapa förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor. När Sverigedemokraterna som största parti i högerblocket får diktera villkoren för svensk politik riskerar Sveriges röst för kvinnors rätt till sexuella och reproduktiva rättigheter att upphöra.

S-kvinnor kräver att den tillträdande regeringen fortsatt driver en aktiv politik för kvinnors rättigheter och stärkt aborträtt genom utrikespolitiken. Ytterst är det en fråga om resurssättning, annars blir det bara tomma ord. Sverige är och måste fortsatt vara en humanitär stormakt som arbetar för kvinnors rättigheter i Sverige och globalt. Den svenska bistånds- och utrikespolitiken gör skillnad för världens kvinnor. Tysta inte Sveriges röst i världen.

Annika Strandhäll
Ordförande S-kvinnor

facebook Twitter Email