Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här: https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/om-webbplatsen/integritetspolicy

Att bara peka på rut räcker inte

Rätten till egen försörjning är avgörande för att nå jämställdhet. Det finns inga enkla lösningar för att förändra en hel struktur, det kräver att man vågar göra de reformer som krävs. Moderatkvinnorna talar ofta om rut, men det räcker definitivt inte.

Publicerad på SvD Webb den 24 oktober 2013.

Trots ambitioner om att alla ska få arbete är arbetslösheten i Sverige fortfarande oroväckande hög. Vi ser växande löneskillnader, både när vi mäter i kronor och procent. Högt avlönade tjänstemän och direktörer har fått ännu mer i plånboken, lärare och lokalvårdare tillhör de som har fått minst. Försörjningsstöden har ökat kraftigt i kommunerna, i takt med att allt fler inte klarar sig på sin inkomst.

Kvinnor i Sverige har idag högre utbildning än män, ändå jobbar fortfarande fler kvinnor deltid och de har sämre lön och arbetsvillkor. Kvinnor sliter ut sig på jobbet och har högre ohälsa. I regeringens egen jämställdhetsbilaga till budgetpropositionen kan vi läsa att regeringen är oroad över hur sjukpenningtalet ökar särskilt mycket för kvinnor.

För en framgångsrik jämställdhetspolitik måste vi prioritera välfärden. Våra gemensamma skattepengar kan investeras bättre än i rut-bidrag för hemhjälp. Vi vill se välfärdssatsningar för alla och fler jobb i offentlig sektor. Socialdemokraternas budget innehåller 18 gånger större sjukvårdssatsningar än alliansens budget. Det räcker till 4000 fler jobb i vården.

S-kvinnor har i flera kommuner varit drivande för att utveckla framgångsrika avtal om rätt till heltid. Alla ska ha rätt att jobba heltid, oavsett var de bor. Barnomsorg på obekväma tider erbjuder idag knappt hälften av landets kommuner. Alla barnfamiljer, i hela Sverige, ska ha samma rätt till barnomsorg efter behov.

Kvinnor i alla samhällsklasser ska ha frihet att försörja sig själva och forma sitt eget liv. För det krävs tydliga reformer som man vet ger resultat och en långsiktig investering i trygghet och egen försörjning för alla.

Carina Ohlsson
Ordförande S-kvinnor

facebook Twitter Email