Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här: https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/om-webbplatsen/integritetspolicy

Att regeringen låter de mest utsatta ta smällen är ett svek

Den nya regeringens budget kommer att få oerhörda konsekvenser för kvinnor, jämlikheten och välfärden. Trots att larmrapporterna duggat tätt om att välfärden är satt under hård press och att kommuner och regioner får allt svårare att finansiera grundläggande verksamhet lägger regeringen en budget som kommer att leda till stora nedskärningar.

Publicerad i Göteborgs-Posten 11 november 2022.

Sveriges Kommuner och Regioner menar att det krävs 20 miljarder kronor för 2023 bara för att hålla välfärden på samma nivå som idag. I regeringens budget är de generella statsbidragen oförändrade jämfört med 2022. Detta innebär stora nedskärningar precis vid det tillfälle när välfärden hade behövt vara som starkast. Att högerregeringen låter de mest utsatta ta smällen när konjunkturen viker är ett svek mot de kvinnor som arbetar i välfärden och de som behöver välfärden bäst.

Kvinnodominerande yrken

Vad som behövs är stora satsningar på arbetsmiljön och arbetsvillkoren i välfärdens kvinnodominerade yrken för att kunna trygga kompetensförsörjningen. Om inte detta görs kommer kvinnor att ytterligare behöva betala med sina kroppar genom arbetsrelaterad ohälsa och sjukskrivningar. Många kvinnor tvingas också gå ner i arbetstid för att ta hand om en närstående när välfärden drar sig tillbaka.

När Sverige står inför svåra tider med inflation och en väntande lågkonjunktur är det också viktigare än någonsin att stötta de som lever på marginalen. Drygt 1,5 miljoner svenskar lever med låg ekonomisk standard. Bland ensamstående mammor är så många som en tredjedel drabbade. Varannan kvinna som går i pension i dag får garantipension och nästan hälften av alla kvinnliga pensionärer är fattiga.

Med regeringens budget kommer svångremmen dras åt än mer kring de ekonomiskt mest utsatta. Det tillfälliga bostadsbidraget som förlängs kommer inte att nå de mest behövande familjerna när bidraget räknas av från försörjningsstödet.

För att stötta ensamstående mammor och ge alla barn möjlighet till en trygg start i livet hade underhållsstödet behövt höjas, försörjningsstödet höjas i takt med inflationen med höjd för fortsatt hög inflation och straffskatten för personer med sjuk- och aktivitetsersättning, som den tidigare Alliansregeringen införde, avskaffas.

Bilister och villaägare

Högerregeringens prioriteringar är tydliga. Högkostnadsskydd för elpriser och sänkt skatt på drivmedel sätts främst. Stöd till bilister och villaägare med höga elkostnader hjälper knappast ensamstående mammor, fattigpensionärer och familjer som tar emot ekonomiskt bistånd. Förslaget om ”bidragstak” hade inte kunnat komma i ett sämre läge och kommer att få katastrofala konsekvenser.

S-kvinnor sätter kvinnor och välfärden främst. Vi kommer varje dag granska hur högerregeringens politik påverkar kvinnor och ta kampen för ökad jämlikhet och jämställdhet.

Annika Strandhäll
Ordförande S-kvinnor

facebook Twitter Email