Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här: https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/om-webbplatsen/integritetspolicy

Avgörande för framtiden att investera i barnen

Det kan låta självklart att investerar vi i barnen investerar vi i framtiden, men allt för ofta glöms barns rättigheter bort. Vi kan aldrig acceptera att något barn faller genom skyddsnätet. Alla barn har rätt att må bra. Och starka individer bygger starka samhällen. Det lägger grunden för jämställdhet och jämlikhet.

Publicerad i Feministiskt Perspektiv 15 februari 2018.

Att barnkonventionen ska bli svensk lag är en fråga vi S-kvinnor drivit länge, en fråga där vi också har med oss den feministiska regeringen och som snart blir verklighet. Det innebär tydligare krav att i mål och ärenden som rör barn ska barns roll och deras särskilda rättigheter tydliggöras.

Barnkonventionen är en viktig grund för att stärka barns rättigheter på flera områden. Ett konkret krav som S-kvinnor länge drivit är att barn som bevittnar eller utsätts för våld i nära relationer ska få bättre rättsskydd, att de får brottsofferstatus och att deras fri- och rättigheter på bästa sätt tas tillvara. Inte minst måste stödet bli mycket bättre för barn som lever i skyddat boende, vilket i Sverige berör tusentals barn varje år.

Vi S-kvinnor har länge påtalat behovet av att inte glömma barnen som lever i skyddat boende. Vi har haft många samtal med berörda beslutsfattare och tagit upp det i motioner och debatter. Vi har också lyft fram Unizons mätning Kvinnofridsbarometern som rankar kommunernas kvinnofridsarbete.

Här blir det tydligt att väldigt många kommuner saknar stödinsatser för de här barnen, var sjunde kommun har inga insatser alls. Att till exempel säkra barnens skolgång är kommunens ansvar, men det saknas väldigt ofta. Det är på alla sätt ett underbetyg ur ett barnrättsperspektiv.

Vi vet samtidigt att regeringen tar de här frågorna på stort allvar. Förra året gjordes en särskild utredning för att stärka barnperspektivet för barn i skyddat boende, som tar upp många av de krav vi drivit. Det är mycket välkommet och utifrån barnkonventionen nödvändigt att vi nu fortsätter det arbetet och omsätter de förslagen i verklig förändring.

Stärkt ekonomi för barnfamiljer är också nödvändigt för att ge barn likvärdiga livschanser. Ensamstående föräldrar, vilket nästan alltid är mammor, är extra utsatta ekonomiskt – kvinnor och barn som ofta lever med väldigt knappa resurser och sällan får tillräckligt stöd. Nu i mars kommer en efterlängtad höjning av barnbidraget på 200 kronor per månad. Förra året höjdes också underhållsstödet. S-kvinnor fortsätter driva krav på indexerat underhållsstöd, det borde vara en självklarhet. Det skulle ge bättre trygghet, så att ingen regering kan göra som den förra högerregeringen och helt strunta i den här gruppen i två mandatperioder.

Samhället har ett ansvar för att ge alla barn en meningsfull fritid. Vi får aldrig ta för givet att alla har föräldrar som ger dem trygga hem med tid och resurser.

Fritidsaktiviteter, ett busskort, eller att bara kunna gå på fritids, borde vara självklarhet för alla barn. För många barn är skolan och fritids inte bara en viktig trygg plats, utan till och med den enda plats där de har vuxna förebilder och får synas, utvecklas och får närhet. Därför var det ett viktigt beslut att förskoleklassen från i år blivit obligatorisk för alla barn som fyller 6 år. Ofta är det just de barn som mest behöver det som inte får eller kan delta, och inga barn ska lämnas utanför.

En genusmedveten pedagogik måste genomsyra hela skolan. I samband med #metoo lyftes också krav på att förskolor och skolor ska införa porrfilter för internet, äntligen börjar den här frågan får gehör även politiskt. Vi kan inte tillåta att internet är laglöst land där barn har helt oövervakad fri tillgång till diskriminering, våld, övergrepp och osunda värderingar.

S-kvinnor är Sverige största kvinnoförbund och en viktig del av Socialdemokraterna. För oss är det oerhört viktigt att våra visioner inte förblir just visioner, utan att vi går från ord till handling. I riksdag, landsting, kommuner och på EU-nivå är vi en del av makten och besluten.

Krafterna som motarbetat förslag för ökad jämställdhet har tyvärr varit påtagliga den här mandatperioden och inget beslut har kommit lättvindigt. Men vi fortsätter att driva den feministiska kampen framåt, från vision till reella beslut. Stödet för de feministiska frågorna finns, men kan i varje läge stärkas. Ju fler vi blir, mer vi hörs, ju starkare kan vi flytta fram våra positioner.

Vi fortsätter att ta den feministiska kampen.

Carina Ohlsson, Ordförande S-kvinnor

facebook Twitter Email