Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här: https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/om-webbplatsen/integritetspolicy

Barnäktenskap måste stoppas

I Sverige råder en bred samsyn i fördömandet av barnäktenskap. En feministisk politik inkluderar att vara ett föredöme och ta ställning för kvinnors rättigheter såväl i Sverige som i andra länder.

Inte minst är frågan aktuell i samband med den akuta flyktingkris som pågår på många håll i världen – kvinnor och barn är alltid extra utsatta och drabbas alltid hårdast på flykt.
I sin kampanj ”Tweenibrud” uppmärksammar RFSU tillsammans med Svenska Kyrkan att var fjärde flicka på flykt från Syrien, blir barnbrud i Libanon. En oerhört viktig kampanj som S-kvinnor givetvis stöttar – barnäktenskap måste stoppas!

Varannan sekund blir ett barn bortgift. Varannan sekund.

S-kvinnor och många med oss har länge drivit krav på skärpta straff för hedersvåld, och ett totalförbud mot barnäktenskap. 2014 hörsammades äntligen det kravet och Sverige fick en ny lag som förbjuder barnäktenskap. Det är en viktig signal – vi tolererar inte detta.

Barnäktenskap och tvångsäktenskap är en del av en patriarkal maktordning där kvinnor och flickor blir reducerade till handelsvaror och slaveri. Att gifta bort unga flickor kan likställas vid våldtäkt av barn och det måste på alla sätt fördömas. Så som S-kvinnor fördömde lagförslaget i Irak 2014 om att tillåta barnäktenskap för flickor så små som 9 år.

Barnäktenskap förekommer över hela världen. Men det bör också sägas – barnäktenskap förekommer även i Sverige. Det är en fråga nära kopplat till hederskulturer och en verklighet som tusentals flickor och pojkar lever med i Sverige idag.

Förbättringar av nuvarande lag mot tvångs- och barnäktenskap måste följas upp, hittills har inga fall gått till åtal i Sverige. Hedersvåld som egen brottsrubricering är också ett viktigt förslag för att fånga upp den särskilda problematik detta innebär. Mycket tydligare handlingsplaner och tidiga insatser krävs, för att hjälpa barn och ungdomar som riskerar att giftas bort. Från många håll lyfts också kravet på gemensamma internationella riktlinjer mot hedersvåld, en fråga vi framöver gärna vill se lyft på Europanivå.

S-kvinnors ställningstagande i frågan om barnäktenskap står fast – det ska aldrig tillåtas!

Vi har ett ansvar som samhälle att aldrig se mellan fingrarna, att inte missa när det händer, att alltid agera starkt mot det. Vi ska ställa krav på andra länder och fördöma oavsett var det sker. Alla barn ska få vara barn, det gäller oavkortat.

facebook Twitter Email