Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här: https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/om-webbplatsen/integritetspolicy

Barnkonventionen 25 år – barnen går först!

S-kvinnor uppmärksammar och firar barnkonventionen, FN:s konvention om barns rättigheter som fyller 25 år i november 2014.

Det uppmärksammas stort världen över. Enligt konventionen ska barns bästa alltid komma i främsta rummet och den ger en universell definition av de rättigheter barn borde ha världen över och omfattar alla barn under 18 år.

S-kvinnor har i många år krävt att FNs barnkonvention ska blir svensk lag och att dess principer tillämpas, i alla från asylärenden till vistelse i häkte, vräkningsärenden och våld i familjer.

Det framgår i S-kvinnor politiska plattform ”En jämställd värld är möjlig”. S-kvinnor har kämpat i många år för att göra barnkonventionen till svensk lag, det är en viktig del i arbetet för kvinnofrid och barnfrid.

Att göra barnkonventionen till svensk lag är att prioritera barnen och en viktig internationell signal om att mänskliga rättigheter också måste inkludera barns rättigheter. Barnen måste gå först! Därför är det en stor seger för S-kvinnor att detta hörsammats och att Sveriges nya samarbetsregering nu lyfter frågan och inleder arbetet med att göra FNs barnkonvention till svensk lag!

facebook Twitter Email