Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här: https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/om-webbplatsen/integritetspolicy

Befria kärleken!

Sexuella trakasserier och övergrepp mot kvinnor i det offentliga rummet kan aldrig tolereras. Det är en allvarlig kränkning av de mänskliga rättigheterna, men även en demokratifråga. Alla, även kvinnor och flickor, ska känna sig trygga och kunna röra sig fritt i samhället.

S-kvinnors feminism handlar om att utmana och förändra ett samhälle som genom historien styrts och dominerats av män och där mannen är normen. Genom utbildning arbetar vi för att bryta könsnormerna i samhället. Att diskutera och förändra mansnormen är en viktig del i arbetet för ett jämställt samhälle.

Carina Ohlsson med Befria Kärleken

Sexuella trakasserier är inget nytt problem. Liksom våld mot kvinnor, prostitution och våldtäkt har det funnits och finns i alla samhällen, i alla tider.

Redan i början av 1980-talet tog S-kvinnor fram programmet ”Befria Kärleken” där frågor om sexualitet, samlevnad och normer diskuterades. Det är frågor som vi fortfarande driver, både nationellt och internationellt. Mycket återstår att göra.

Vårt mål är att befria kärleken och skapa ett samhälle där varje människa är en individ med möjlighet att själv utforma sitt liv!

facebook Twitter Email