Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här: https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/om-webbplatsen/integritetspolicy

Bekämpa könsstympning

Regeringen har beslutat om ett myndighetsgemensamt uppdrag där ett flertal myndigheter ska genomföra åtgärder för att förebygga och bekämpa könsstympning av flickor och kvinnor. Beslutet bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.

– Könsstympning är ett allvarligt brott och kränkning av barns och kvinnors mänskliga rättigheter. Det måste till varje pris bekämpas. Vi S-kvinnor har jobbar länge med frågan och är glada att regeringen tar nya krafttag i frågan, säger S-kvinnors ordförande Carina Ohlsson.

Regeringen beslutade 2018 om en handlingsplan mot könsstympning av flickor och kvinnor. I samband med beslut om handlingsplanen fick flera myndigheter uppdrag på området. Nu intensifieras arbetet och fler myndigheter får i uppdrag att genomföra åtgärder för att förebygga och bekämpa könsstympning av flickor och kvinnor.

Flera myndigheter har redovisat att det finns utvecklingsområden, bland annat behovet av en tydlig samverkansstruktur och kunskapshöjande insatser samt ett stort behov av kompetensutveckling inom socialtjänst, skola och rättsväsende. Det finns också ett behov av informationsinsatser för att öka kunskapen om brottet könsstympning och få fler flickor och kvinnor som utsatts för könsstympning att söka vård.

S-kvinnor är också drivande i frågan om att uppmärksamma könsstympning av flickor och kvinnor. I flera debattartiklar har vi tidigare uppmärksammat den här patientgruppens behov av stärkta vårdinsatser i hela landet, vi har även skrivit om den i vår medlemstidning Morgonbris med ett längre reportage med Amel-mottagningen i Stockholm som tar emot könsstympade flickor och kvinnor,. Vi har också nyligen haft webinarium på S-kvinnors Instagram om frågan tillsammans med föreningen Existera, som nyligen släppte en rapport för att uppmärksamma omfattningen av problemen i Sverige.

Läs mer om de senaste besluten på regeringens hemsida.

facebook Twitter Email