Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här: https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/om-webbplatsen/integritetspolicy

Bekämpa våld mot barn

Regeringen har tillsatt en särskild utredare som ska lämna förslag till en nationell strategi för att förebygga och bekämpa våld mot barn, inklusive hedersrelaterat våld och förtryck. Strategin ska anlägga ett helhetsperspektiv för de kommande tio åren.

S-kvinnor har arbetat lika länge med barnfrid som vi arbetat med kvinnofrid. Inte minst med att göra Barnkonventionen till svensk lag, vilket blev verklighet förra året. Regeringen har också nyligen antagit ännu en fråga vi stridit länge för – att barn som bevittnar våld mellan närstående i hemmet ska ges brottsofferstatus.

– Att vi uppvärderar barnfridsfrågorna är oerhört viktigt. Det handlar både om att värna det enskilda barnet och rädda liv.  Det handlar också om att förebygga våld, att bryta våldsspiraler och säkra att barn kan växa upp till lyckliga trygga individer, fria från våld, säger S-kvinnors ordförande Carina Ohlsson.

Regeringen tar nu nästa steg, genom att inleda arbetet för att etablera en långsiktig  strategi för att förebygga och bekämpa våld mot barn, inklusive hedersrelaterat våld och förtryck. Utredningen ska identifiera brister och föreslå åtgärder på flera områden:

  • samverkan mellan statliga myndigheter, kommuner, organisationer och andra berörda aktörer
  • förebyggande arbete mot våld mot barn samt upptäckt av våld mot barn
  • skydd, stöd och behandling för barn som upplevt våld
  • brottmålsprocessen för barn som upplevt våld
  • kunskap, metodutveckling och uppföljbarhet

Beslutet bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.

Läs hela regeringens pressmeddelande här. 

facebook Twitter Email