Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här: https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/om-webbplatsen/integritetspolicy

Bra att ni är öppna för kvotering, CUF!

I samband med att Sveriges Radio släppte årets sommarpratare har många tyckt till om vilka som valts ut. Centerpartiets ungdomsförbund har också tyckt till, de beklagar att Sveriges radio valt så många sommarpratare från Stockholm och inte fördelat dem över landet.

Publicerad på Nyheter24 9 juni 2014.

Centerpartiet vill komma ifrån den likformighet som uppstår när alla beslut fattas i Stockholm. Det är en klok tanke. Så resonerar man även i Sveriges riksdag när man kvoterar in ledamöter från hela landet, så att alla regioner blir representerade. I näringslivets bolagsstyrelser ser man på samma sätt stora fördelar med att kvotera in personer från olika branscher.

Men när man talar om kvotering mellan män och kvinnor, då drar Centerpartiet öronen åt sig. Nej, de vill inte reglera, det ska parterna själv få bestämma. Fördelningen av män och kvinnor ska ske genom ett naturligt urval och man hänvisar till att den mest lämpade ska ha jobbet. De bortser från det självklara – kvotering är till just för att den mest lämpade ska få jobbet!

I dag sker inte det naturligt, det finns flera uppenbart ojämlika och orättvisa koncentrationer av makt som är nödvändiga att bryta. Stockholmarna får oproportionerligt mycket utrymme i media. CUF beskriver att ”ensidigt Stockholmsfokus ger en skev bild av hur landet verkligen ser ut.”

CUF kräver att Sveriges radio visar större bredd, både vad gäller yrkesval och spridning i landet. S-kvinnor vill bara säga att vi helt och fullt håller med! Givetvis ska alla grupper få en rättvis del av makten och utrymmet i det offentliga rummet. Eftersom det inte sker naturligt, så måste man se till att kvotera utrymmet mer representativt.

På samma sätt är det givetvis viktigt att makten fördelas lika mellan män och kvinnor och att vi på alla sätt verkar för att få en bredd där alla grupper känner sig representerade och delaktiga. Kvotering är en viktig fråga – vi är glada att Centerpartiets ungdomsförbund öppnar dörren för den diskussionen och ser fördelarna för att nå mångfald och representation!

Carina Ohlsson
Ordförande S-kvinnor

facebook Twitter Email