Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här: https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/om-webbplatsen/integritetspolicy

Brev från S-kvinnors ordförande

Kära S-kvinnor!

Jag vill börja med att, från hela mitt hjärta, rikta ett stort TACK, till er för de insatser ni gjort under den här valrörelsen. Vi har sett ett fantastiskt folkrörelsearbete, S-kvinnor runt i hela landet har otröttligt arbetat på gator och torg. Er passion och drivkraft har betytt så mycket!

Carina Ohlsson och Stefan Löfven

Sverige får en feministisk statsminister, det är vi stolta över. Samtidigt står Sverige inför ett oerhört svårt parlamentariskt läge. Stefan Löfven har sträckt ut handen för att hitta bra samarbeten för en Socialdemokratiskt ledd, feministisk regering. Vi känner ett stort förtroende för Stefan Löfven när det gäller att förhandla och hitta vägar för att bilda en regering för landets bästa.

Med detta ser vi möjligheterna för oss att gå från ord till handling. S-kvinnors ledord är att en jämställd värld är möjlig. Det här är startskottet för att påbörja arbetet för att minska klyftorna mellan stad och land, mellan män och kvinnor, mellan fattig och rik, och skapa ett samhälle byggt på socialdemokratins kärna – alla människors lika värde. Nu börjar det arbetet!

Carina Ohlsson
Ordförande S-kvinnor

facebook Twitter Email