Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här: https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/om-webbplatsen/integritetspolicy

#budget2018: Flera av S-kvinnors krav hörsammade

Höjt barnbidrag, sänkt skatt för pensionärer och kostnadsfri screening för livmoderhalscancer är några av satsningarna i regeringens budgetproposition som Carina Ohlsson lyfter fram när hon summerar genomslaget för hjärtefrågor och politiska krav som S-kvinnor drivit.

Publicerad i Feministiskt Perspektiv 28 september 2017.

Nyligen antogs S-kvinnors nya politiska program ”Den feministiska kampen”, där vi lyfter våra politiska krav. När regeringen presenterade budgeten för 2018 såg vi att många av våra krav och hjärtefrågor redan hörsammats av regeringen.

Finansminister Magdalena Andersson beskrev ett Sverige i en ekonomiskt trygg styrkeposition, som gör att vi nu kan investera i samhällsbygget, minska klassklyftorna, bekämpa arbetslösheten och ta viktiga steg för jämställdhet och jämlikhet.

Jämställt familjeliv

En viktig del av budgeten är stärkt ekonomi för barnfamiljer. Barnbidraget höjs för första gången på elva år, mer pengar satsas på att alla barn ska få sommarlovsaktiviteter och underhållsstödet för ensamstående föräldrar höjs – äntligen! Ensamstående mammor är särskilt utsatta och behöver stärkt makt över sin ekonomi och sina liv. Det är också en investering i barnens liv och framtid. Att skolan har fått över 20 000 fler anställda stärker också målet om en jämlik och jämställd skola.

Jämställt arbetsliv

Sysselsättningsgraden i Sverige är högre i dag än på 25 år och vi delar regeringens mål, att alla som kan ska jobba. Det kräver att kvinnors möjligheter att jobba stärks. Satsningar på att förbättra kvinnors arbetsmiljö och arbetsvillkor är något vi vet att regeringen lyssnat på och tar på allvar. Inte minst satsar de på utlandsfödda kvinnors etablering, inte en dag för tidigt.

Studielån för körkortsutbildning är en viktig reform för ungas etablering, men S-kvinnor har också lyft att detta är viktigt för kvinnors etablering. Det har blivit en klassfråga att ha körkort i Sverige och många kvinnor har inte råd. Det påverkar deras möjligheter att söka jobb då många jobb har körkortskrav.

Kvinnors pensioner 


Sänkt skatt för pensionärer, tillsammans med höjt bostadstillägg, är definitivt en jämställdhetsfråga. Det är ett värdigt besked till landets kvinnliga pensionärer som har en extra utsatt ekonomi – i dag får en man i snitt 6 000 kronor mer i pension, per månad. Varannan kvinna som går i pension i dag hamnar under EU:s fattigdomsgräns.

Kvinnors hälsa

Regeringens miljardsatsningar på jämlik vård handlar både om att säkra bättre vård för patienterna och bättre villkor för personalen. Vården är långt ifrån jämställd, så för oss har det varit viktigt att bevaka att villkoren för kvinnors vård särskilt lyfts fram. Kvinnors ohälsa, inte minst stress och psykisk ohälsa, måste tas på allvar. En viktig reform för jämställd hälsa kom redan förra året då hela screeningprogrammet för bröstcancer/mammografi blev kostnadsfritt. I år väljer regeringen att hörsamma ännu ett av S-kvinnors krav – kostnadsfri screening för livmoderhalscancer i hela landet. En bokstavligt talat livsviktig reform.

Kvinnofrid

Budgeten innehåller också satsningar på långsiktigt arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck, som en del av regeringens tioåriga nationella strategi för att bekämpa mäns våld mot kvinnor. Här har S-kvinnor ställt en rad krav som vi vill ska bli verklighet, bland annat på en nationell kartläggning och tydligare handlingsplaner mot hedersrelaterat våld. Det kommer vi givetvis att fortsätta driva, liksom kravet på att förbjuda religiösa friskolor.

Varje framsteg vi tar kräver hård kamp. S-kvinnor är Sveriges största kvinnoförbund. Vi fortsätter att utveckla politiken och den feministiska kampen tar vi tillsammans!

facebook Twitter Email