Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här: https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/om-webbplatsen/integritetspolicy

Carina Ohlsson summerar 2013

Hur var 2013 ur ett feministiskt perspektiv och vad förväntar vi oss av 2014? Vi bad ett antal feminister summera året som gick och önska inför året som kommer.

Publicerad i feministiskt perspektiv 20 december 2013.

Frågor:

1. Vad var feministiska höjdpunkter respektive lågvattenmärken under 2013?

2. Vad hoppas du på inför 2014 – ur ett feministiskt perspektiv?

Carina Ohlsson, ordförande s-kvinnor:

1. En höjdpunkt för S-kvinnor under 2013 var självklart Socialdemokraternas kongress, där S-kvinnor fick stort gehör för våra frågor både på den politiska och mediala agendan. Föräldraförsäkringen aktualiserades och lyftes fram i den offentliga debatten och i socialdemokraternas framtidskontrakt. Barnomsorg på obekväm arbetstid skrev in i framtidskontraktet.

Jag upplever att de feministiska frågorna fått större utrymme på fler mediala plattformar. På sportsidorna, där frågan länge varit marginaliserad har jämställdheten varit på agendan i år. Mäns engagemang i jämställdhetsfrågor har också uppmärksammats i flera sammanhang under året. Under CSW i New York talade Jan Eliasson om vikten av att män engagerar sig i våldet mot kvinnor . Han uttryckte att ”det här är en fråga om frihet och värdighet för kvinnor men också om frihet och värdighet för män.”

Ett av lågvattenmärkena under 2013 har varit utvecklingen i abortfrågan. I Sverige ser vi nu krafter som ifrågasätter aborträtten, som vi länge sett som självklar. Sverigedemokrater motionerar för strängare reglering och regeringens tillsättande av arbetsminister med ”ja till livet”-sympatier har uppmärksammats. Hos våra närmsta grannar, i Norge, lägger den nya högerregeringen nu förslag om att begränsa kvinnors rätt till abort. Och vi ser med oro på utvecklingen i Europa där högervindar aktivt motarbetar och röstar ner alla förslag för att stärka kvinnors reproduktiva och sexuella rättigheter.

I Sverige är också utvecklingen mot ett land som blir allt mindre jämlikt ett lågvattenmärke i sig. Det räcker inte att som regeringen visa att vi fortfarande är mer jämställda än andra länder. Utvecklingen går åt fel håll. Det är oacceptabelt.

2. Under 2014 vill jag se att kvinnor rätt till egen försörjning hela livet blir en prioriterad fråga i den kommande valrörelsen. Det handlar om rätten till heltid, jämställda löner och arbetsvillkor. Med det berörs också kvinnors pensioner. Den relativa fattigdomen ökar bland äldre kvinnor, idag har en stor grupp kvinnor väldigt låg pension, eller endast garantipension. Den här utvecklingen måste motverkas. Vi måste vända trenden av ökande ojämlikhet på arbetsmarknaden, som följer kvinnor hela livet.

facebook Twitter Email