Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här: https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/om-webbplatsen/integritetspolicy

Civilsamhället och kritiska röster tystas

Neddragningarna till fredsrörelsen är ett illa dolt försök att tysta civilsamhället och kritiska röster.

Publicerad i Expressen 27 okt 2023.

Den svenska fredsrörelsen bedriver ett mycket viktigt arbete med att granska politiska beslut, bidra med sakkunskap och lyfta frågor om fred, säkerhet, försvar och nedrustning. Det svenska stödet till fredsorganisationer har funnits i nära 100 år.

Nu är regeringen och Sverigedemokraterna på väg att strypa finansieringen till den svenska fredsrörelsen. Det handlar om ett relativt litet men för dessa organisationer helt avgörande verksamhetsstöd och projektbidrag från Folke Bernadotteakademin (tidigare Fredsmiljonen). Sedan tidigare har regeringen och SD gjort stora nedskärningar i Sidas infokomanslag, som syftade till att främja granskning, debatt och information om biståndet. Likaså har man avskaffat all finansiering till utvecklingsforskning via Vetenskapsrådet.

Neddragningarna till fredsrörelsen är ett illa dolt försök att tysta civilsamhället och kritiska röster. Få andra har möjlighet att granska säkerhetspolitiska frågor som Svenska freds och andra organisationer som arbetar för fred och nedrustning. Denna granskning riskerar att utebli när stödet dras in. Neddragningarna görs dessutom i ett läge när behovet av fredsrörelsens arbete bara växer i takt med ökade militära utgifter, militära satsningar och ett framtida medlemskap i Nato.

Med regeringens och Sverigedemokraternas nedskärningar i biståndet riskerar även Sidas oberoende och granskande tidning Omvärlden att läggas ner på grund av bristande finansiering. Om så sker tystnar ytterligare en viktig röst som bevakar och granskar utrikes- och biståndspolitiken.

En oberoende granskning är också särskilt viktig när det kommer till frågor där staten har ett våldsmonopol. De resurser som finns tillgängliga för denna sorts arbete, i förhållande till de som granskas, är redan idag vitt skilda. Som ett exempel beräknas försvarsbudgeten 2024 uppgå till 117 miljarder kronor. Saabs budget för marknadsföring och försäljning under ett år motsvarar 100 år av det stöd som Folke Bernadotteakademin ger till det civila samhället för arbete för nedrustning och konfliktförebyggande.

Civilsamhället är en grundpelare för varje demokratiskt samhälle och det svenska föreningslivet är en demokratiskola som engagerar hundratusentals människor varje år i olika frågor. Konsekvenserna av att regeringen nu kapar stödet till civilsamhället, liksom till folkbildningen och studieförbunden, är oöverblickbara och riskerar att bli förödande.

S-kvinnor ser mycket allvarligt på larmen från fredsrörelsen och kräver att regeringen återinför stödet från Folke Bernadotteakademien. Istället för att slå undan benen för civilsamhället borde Tobias Billström och regeringen lyssna in dessa organisationers viktiga kunskap. I en tid av upprustning och medlemskap i Nato är det avgörande med granskning och andra perspektiv på nedrusning och arbete för att lösa internationella konflikter med fredliga medel.

Annika Strandhäll, ordförande S-kvinnor

Publicerad i Expressen 27 okt 2023.

facebook Twitter Email