Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här: https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/om-webbplatsen/integritetspolicy

Därför säger vi kraftfullt nej till surrogatmödraskap

"Vi vet att i de länder som tillåter altruistiskt surrogatmödraskap, där har också det kommersiella surrogatmoderskapet ökat och blivit allt mer accepterat. Det är en konsekvens av att säga att ibland är de faktiskt okej att använda andra kroppar för sina egna behov", skriver Carina Ohlsson, Sara Mellander, Elinor Odeberg och Desirée Törnqvist.

Publicerad på SVT Opinion 15 februari 2016.

I dagarna förväntas en statlig utredning om ofrivillig barnlöshet som har pågått i snart 3 år slutligen vara klar och ska presenteras 24 februari. Utredningen ska titta på flera olika möjligheter för att hjälpa ofrivilligt barnlösa. Bland annat ska den ta ställning till frågan om surrogatmödraskap.

Surrogatmödraskap är inte lagligt i Sverige idag. Vi i S-kvinnor kan aldrig ställa oss bakom en legalisering av någon form av surrogatmödraskap av flera skäl.

Kommersiellt surrogatmödraskap innebär att föräldrar betalar en kvinna för att bära och föda deras barn. Det här handlar helt enkelt om att köpa en kvinnas kropp och att köpa ett barn. Att detta inte ska legaliseras är de flesta överens om.

Altruistiskt surrogatmödraskap innebär istället att en kvinna utan betalning väljer att bära och föda ett barn åt någon annan. Det är den här formen av surrogatmödraskap som utredningen ska titta på.

Om en kvinna själv tillåter det, kan vi tillåta att andra använder hennes kropp för sina behov? Tyvärr är det inte så enkelt som många önskar.

Altruistiskt och kommersiellt surrogatmödraskap kan inte delas upp så enkelt.

Vi vet att i de länder som tillåter altruistiskt surrogatmödraskap, där har också det kommersiella surrogatmoderskapet ökat och blivit allt mer accepterat.

Det är en konsekvens av att säga att ibland är de faktiskt okej att använda andra kroppar för sina egna behov. Det legitimera ett synsätt som reducerar kvinnor och barn till verktyg och till handelsvaror.

I USA till exempel, där altruistiskt surrogatmödraskap är lagligt, där har också många fått en ökad acceptans för att åka till länder som Indien där man länge kunnat köpa ett barn i så kallade barnfabriker, där fattiga kvinnor tvingas arbeta med att föda andras barn.

Detta har utvecklats till en miljardindustri världen över som brutalt utnyttjar kvinnor i ekonomisk utsatthet. Därför går det inte att dela upp – att säga att det är tillåtet ibland och ibland inte.

Debatten kommer ofta att handla om allas rätt att få barn. Förespråkare av surrogatmödraskap menar att det måste gå att säkra att varken barn eller kvinnor far illa.

Detta går inte att säkra – att vara gravid kan vara helt okomplicerad, men det kan också medföra allvarliga livshotande risker för både kvinnan och barnet.

Vi kan heller aldrig, hur tydliga regleringar vi än skapar, säkerställa att surrogatmodern alltid har sin fria vilja i detta. Det finns aldrig garantier mot att påtryckningar, utsatthet och maktobalans har påverkat hennes val.

I samband med att regeringen startade den här utredningen 2013 ställde därför S-kvinnor krav på att den inte enbart skulle handla om ofrivillig barnlöshet, utan att utredningen också skulle ta särskild hänsyn till hur surrogatmödrar riskerar att drabbas, både fysiskt, psykiskt, socialt och juridiskt.

Europaparlamentet har redan tagit ställning mot surrogatmödraskap och deras slutsats är att det är ett utnyttjande av en kvinnas kropp och reproduktiva organ.

Under våren ska också Europarådet presentera rekommendationer för de Europeiska länderna i den här frågan.

I ett utkast till den rapporten skriver Europarådet att de avråder kraftigt från allt kommersiellt surrogatmödraskap, men de föreslår att varje land själv ska kunna besluta om detta. Det ger alla länder möjligheten att helt förbjuda alla former av surrogatmödraskap.

Vi S-kvinnor förväntar oss att utredningen synliggör hur kvinnor drabbas av surrogatmödraskap och vilka konsekvenser det får, oavsett om det kallas altruistiskt eller inte.

Utifrån det förväntar vi oss att utredningen tar ställning mot detta. S-kvinnor kommer alltid att försvara kvinnors kroppsliga integritet, därför säger vi kraftfullt nej till surrogatmödraskap.

Carina Ohlsson
Ordförande S-kvinnor

Sara Mellander
Ordförande Avantgarde Unga S-kvinnor Skåne

Elinor Odeberg
Ordförande Unga S-kvinnor Rebella

Desirée Törnqvist
Ordförande S-kvinnor Jönköpings län

facebook Twitter Email