Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här: https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/om-webbplatsen/integritetspolicy

De ökade sjuktalen är Alliansens stora misslyckande

Förbättra kvinnors arbetsvillkor, jämställ löner och skapa trygga anställningar, inför rätt till heltid och individualisera föräldraförsäkringen. Det är fyra krav från S-kvinnor med anledning av att sjuktalen ökar i en alarmerande fart.

Publicerad i Feministiskt Perspektiv 19 juni 2014.

De ökade sjuktalen i Sverige måste ses som ett av Alliansens stora misslyckanden. Att minska sjukskrivningarna var en av deras tydligaste ambitioner. 2008 valde Alliansen att skärpa villkoren för sjukskrivningar och rekordfå personer beviljades sjukersättning. Det gav givetvis effekt på statistiken till en början, men sedan 2010 har trenden vänt och nu ökar sjukskrivningarna igen, och de sker oroväckande snabbt. Otrygga anställningar, delade turer och ofrivilliga deltider är bara några av de faktorer som bidrar till ökad stress, otrygghet och ohälsa bland kvinnor.

Den borgerliga regeringen säger ofta och gärna att vi bara svartmålar verkligheten. Men ansvarsfull politik måste se hela verkligheten. Vi finns i kvinnors vardag och förstår deras berättelser. Vi kan inte ha ett samhälle som till varje pris prioriterar skattesänkningar på bekostnad av vår grundtrygghet! S-kvinnors ställer tydliga krav för ett jämställt arbetsliv:

Förbättra kvinnors arbetsmiljö

Arbetsmiljöverkets senaste rapport för 2013 bekräftar att trenden med ökade arbetsskador fortsätter, för fjärde året i rad. Under de senaste året har de ökat med ytterligare 9 procent. Den största ökningen av anmälda arbetsskador sker bland kvinnor. Det handlar om stress, påfrestande relationer och tunga lyft inom vård, skola och omsorg.

Arbetsmiljöarbetet måste ha ett medvetet könsperspektiv. S-kvinnors vill se mer resurser till arbetslivsforskningen för att särskilt se på kvinnors arbetsmiljöproblem, bättre tillsyn och mer facklig- politisk samverkan. S-kvinnor stödjer förslaget om bättre kvalitetslagar för välfärden. Man ska inte kunna göra vinst genom att skära ner på antalet anställda.

Jämställda löner och trygga anställningar

Lönen är kvittot på hur din arbetsinsats värderas. Att dra ner lönekartläggningarna är bara en av de försämringar den borgerliga regeringen gjort för kvinnor. De har alldeles för länge låtit ojämnställda arbetsplatser slippa ta sitt ansvar. Vi vet att årliga lönekartläggningar ger resultat, därför måste de återinföras.

Inom till exempel handel och restaurang, men även i offentlig sektor, jobbar stora grupper med otrygga anställningar, ibland i många år. En fast anställning ska inte bara vara en önskedröm – missbruket av visstidsanställningar måste ta slut nu!

Rätt till heltid

I dag jobbar var tredje kvinna deltid, jämfört med var tionde man. De ofrivilliga deltiderna måste bort! Inom den offentliga välfärden ska heltid vara norm inom de centrala kollektivavtalen – det är ett vallöfte från Socialdemokraterna. Alla tjänster som utannonseras i offentlig sektor ska erbjudas på heltid.

S-kvinnor kommer att följa den här frågan mycket noga. Vi vill se tydliga tidsgränser för när heltid ska vara norm. Sker det inte i önskvärd takt kräver vi lagstiftning om rätt till heltid. Det ska bli verklighet!

Det är också viktigt att investera i äldreomsorg och barnomsorg. Idag är kvinnor skyddsnätet när välfärden inte räcker till och tvingas bort från arbetsmarknaden för att ta hand om barn och anhöriga. Investeringar i välfärd är att investera i kvinnors möjlighet att jobba heltid och i kvinnors ekonomiska självständighet.

Jämställd föräldraförsäkring

För att komma till rätta med könssegregeringen på arbetsmarknaden måste föräldraförsäkringen bli mer jämställd. Föräldraförsäkringen ska bygga på individprincipen. Dagens utformning skapar ett systemfel som systematiskt missgynnar kvinnor.

Med en socialdemokratisk feministisk regering kan vi ta de avgörande steg som krävs för en mer jämställd föräldraförsäkring. Att vika fler månader åt respektive förälder är det enda som hittills gett tydligt resultat och socialdemokraterna är också beredda att göra det som krävs.

Sverige har idag en regering som tydligt motarbetar de reformer som vi vet ger resultat för jämställdheten. Vi behöver inte fler jämställdhetsutredningar, vi vet vilka brister som finns och vilka reformer som behöver göras. Med konkret politik och ett helhetsperspektiv på både jämlikhet och jämställdhet ska alla ges samma möjligheter att forma sina liv.

Carina Ohlsson, ordförande S-kvinnor

facebook Twitter Email