Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här: https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/om-webbplatsen/integritetspolicy

Vi måste skydda våra barn från nätporren

De senaste veckorna har media rapporterat om barns utsatthet för pornografi och hur den påverkar deras mående och beteende mot andra. Killar beskriver hur de introduceras för våldsporr redan som nioåringar, hur de blir avtrubbade och söker mer extremt innehåll.

Publicerad i Aftonbladet 4 september 2020.

Tjejer söker sig till ungdomsmottagningar för samlagssmärtor och berättar att de pressas att ställa upp på ”hårt sex”. Dessa erfarenheter bekräftas av experter från rättsväsendet, polis, kuratorer, landets tjejjourer, elevorganisationen SNAF och många fler.

Konsekvenserna av pornografins skadeverkningar, både för de som medverkar i pornografin och för de som tittar, har länge varit kända. Flera forskningsstudier har visat hur pornografin blivit mer våldsam och att förnedring av kvinnor i dag är normaliserat inom det som kallas mainstreamporr.

I en forskningsartikel publicerad 2020 där 4 000 slumpmässigt utvalda scener på världens två största porrsajter granskats visade att kvinnor i mer än 90 procent av fallen reagerade positivt eller neutralt till det våld de utsätts för. Det här är bilder som finns två klick bort i varje pojkes och flickas telefon och som blivit ett vardagligt inslag i skolkorridoren.

Regeringen vet detta. Förra året tillsattes en utredning för att kartlägga hur barns hälsa och relationer påverkas av pornografi. I går beslutade regeringen om att införa examensmål på lärarutbildningen som säkerställer att alla lärare rustas att utbilda i sex- och samlevnad.

Regeringen har också uppdragit åt Skolverket att se över hur frågor som pornografi och samtycke kan tydliggöras i undervisningen. Initiativen är välkomna, men långt ifrån tillräckliga.

En förbättrad sex- och samlevnadsundervisning som utgår från dagens digitala värld är central för att stärka ungdomars välmående kopplat till sex och relationer. Men hur pedagogisk och relevant undervisningen än blir kan den aldrig ensam vara samhällets svar på den sexuella förnedring och avhumanisering som pornografin förmedlar.

Information och samtal måste följas av en uppdaterad lagstiftning. När nu till och med barnen själva uppmärksammar vuxenvärlden på den utsatthet de lever med och kallar sig för ”experimentgenerationen” och ”en porrskadad generation” är det dags för politiken att agera.

Unga har rätt till en egen sexualitet, att med nyfikenhet utforska sin egen kropp och njutning. Att från tidig ålder låsa fast barn i pornografins stereotypa könsroller och lära dem att sex är synonymt med mäns våld och förnedring av kvinnor är inget annat än ett svek.

Argumentet att pornografi är fantasi och att barn kan skilja på verklighet och fiktion är inte längre försvarbart när tjejer berättar att killar gör precis det de sett i porren.

Vi kräver att en utredare får ett tydligt mandat att föreslå lagstiftning för att begränsa spridningen av pornografi på nätet för att skydda barn och unga.

Möjligheter som prövats i andra länder är åldersverifikation och opt-in (att internetleverantörer erbjuder kunder porrfria abonnemang som standard och att kunder som vill se pornografi får göra ett aktivt val).

När barn och vuxna lever en stor del av sina liv på nätet måste befintlig lagstiftning om skydd från sexuellt våld anpassas till den digitala världen.

En utredning i syfte att föreslå uppdaterad lagstiftning bör skyndsamt tillsättas för att förhindra att fler generationer barn utsätts för detta experiment.

Janine Alm Ericson, jämställdhetspolitisk talesperson Miljöpartiet
Cecilia Elving, ordförande Liberala Kvinnor
Sofia Jarl, förbundsordförande Centerkvinnorna
Carina Ohlsson, förbundsordförande S-Kvinnor
Désirée Pethrus, jämställdhetspolitisk talesperson Kristdemokraterna
Annika Qarlsson, jämställdhetspolitisk talesperson Centerpartiet
Annika Strandhäll, jämställdhetspolitisk talesperson Socialdemokraterna

facebook Twitter Email