Den feministiska kampen

I augusti 2017 antog S-kvinnor ett nytt politiskt program "Den feministiska kampen". Programmet formulerar vår ideologi och politik och är grunden för vårt arbete.

Programmet spänner över ett stort antal politikområden:

  • Vår ideologiska grund.
  • Det feministiska samhällsbygget.
  • Ekonomi och hållbarhet.
  • En jämställd arbetsmarknad.
  • Jämställd hälsa.
  • Exploatering av kvinnokroppen.
  • Internationell solidaritet.
  • Kvinnor och migration.

En layoutad version av programmet och tryckta exemplar kommer under hösten 2017.

Ladda ner en pdf-version av programmet:
Den feministiska kampen

facebook Twitter Email