Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här: https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/om-webbplatsen/integritetspolicy

Det har du fått för pengarna, Ebba Busch!

Jag förnekar inte att det finns stora jämställdhetsutmaningar i Sverige. Jag och regeringen jobbar mot dessa varje dag. Men som ett direkt svar till Ebba Busch nattsvarta bild av Sverige vill jag ändå berätta om något av det kvinnor fått tack vare den feministiska regeringen.

Publicerad i Fempers 7 september 2022.

I ett tal till Sveriges kvinnor frågar sig Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch vad hon och alla kvinnor har fått av världens första feministiska regering.

Det är lite som att lyssna på den tidigare ordföranden för Svenskt Näringsliv, Leif Östling, när han undrade ”Vad fan får jag för pengarna?” när han betalat skatt.

I Ebba Busch tal är det bara mörker på jämställdhetsområdet. Ingen positiv utveckling finns att skönja överhuvudtaget.

Jag förnekar inte att det finns stora jämställdhetsutmaningar i Sverige. Jag och regeringen jobbar mot dessa varje dag. Men som ett direkt svar till Ebba Busch nattsvarta bild av Sverige vill jag ändå berätta om något av allt det positiva vi kvinnor fått tack vare den feministiska regeringen.

 • Vi har fått en ny sexualbrottslagstiftning som bygger på samtycke. En lagstiftning som gjort att antalet fällande våldtäktsdomar ökat med 75 %.
 • Vi har fått en långsiktig finansiering av landets kvinno- och tjejjourer. En finansiering som säkrar deras livsviktiga verksamhet.
 • Vi har fått ökade resurser till polisen som gjort att de har anställt 350 fler utredare i arbetet mot vålds- och sexualbrott mot kvinnor och barn.
 • Vi har fått ett samhälle där den självrapporterade utsattheten för sexualbrott har minskat de senaste åren.
 • Vi har fått nya straffbestämmelse om barnäktenskapsbrott.
 • Vi har fått utreseförbud för att skydda barn som riskerar att föras ut ur Sverige för att giftas bort eller könsstympas.
 • Vi har fått ett särskilt hedersbrott och en straffskärpningsgrund för brott med hedersmotiv.
 • Vi har fått återinförda årliga lönekartläggningar och ett samhälle där lönegapet mellan kvinnor och män minskar för varje år.
 • Vi har fått ett avskaffat vårdnadsbidrag (det vårdnadsbidrag som Ebba Busch själv införde) så att utrikes födda kvinnors etablering på arbetsmarknaden stärks.
 • Vi har fått en flexiblare sjukförsäkring, så att sjuka inte utförsäkras.
 • Vi har fått kostnadsfria mammografiundersökningar inom screeningprogrammet för kvinnor i hela landet.
 • Vi har fått kostnadsfri screening för livmoderhalscancer i hela landet.
 • Vi har fått stora satsningar på mödrahälsovården och förlossningsvården.
 • Vi har fått sänkt skatt för pensionärer och höjt bostadstillägg för pensionärer.
 • Vi har fått höjd garantipension och garantitillägg.

Och följdfrågan är förstås given – vad står mot detta? Vad skulle vi få med Kristdemokraternas och högerns politik?

 • KD vill införa en barnomsorgspeng, där ersättningen ska vara dubbelt så hög som för det tidigare vårdnadsbidrag, dvs. 6 000 kr/månad för att stanna hemma med barn. Detta trots att erfarenheterna från vårdnadsbidraget lärt oss att det låser fast utrikes födda kvinnor i hemmet.
 • KD vill införa vårdnadsbidrag för omsorg av anhöriga, vilket skulle riskera satsningar på en stärkt äldreomsorg och åter lägga på kvinnor ett extra omsorgsansvar.
 • KD och SD vill ta bort de reserverade månaderna i föräldraförsäkringen – den enda åtgärden som haft positiv effekt på pappors uttag av föräldradagar.
 • KD och SD har många ökända abortmotståndare i toppen av partierna. Vad innebär det för den svenska aborträtten?

Till detta kommer klassisk högerpolitik som fler jobbskatteavdrag, privata alternativ i välfärden och sänkta ersättningar inom sjukpenningen, sjukersättningen och a-kassan. Förslag som alltid missgynnar kvinnor.

Jag hoppas att beskrivningen av de här reformerna och det faktum att Sverige är EU:s mest jämställda land, kan ge Ebba Busch en mer nyanserad bild av regeringens feministiska politik.

Men det viktiga är förstås att Sveriges kvinnor ser att utvecklingen på jämställdhetsområdet går framåt, men att det krävs fortsatt aktivt arbete. Den 11 september röstar jag för en feministisk socialdemokratisk regering med Magdalena Andersson som statsminister!

Annika Strandhäll
Ordförande S-kvinnor

facebook Twitter Email