Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här: https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/om-webbplatsen/integritetspolicy

Det ska inte gå att identifiera vem som gjort abort

Pressmeddelande 2015-11-30.

Hur säkra system vi än skapar inom hälso- och sjukvård så är sekretessen alltid beroende av att människor respekterar den. Därför måste vi värna att känsliga register inte hamnar i fel händer. Det visar inte minst ett ”misstag” i veckan där en läkare lämnade ut sekretessbelagda uppgifter om kvinnor som gjort aborter i Kalmar län.

En journalist kontaktar en läkare i Kalmar län och undrar hur många kvinnor i länet som gjorde abort under 2014. Läkaren mailar då av ”misstag” ut en lista över alla kvinnor som gjort abort i Kalmar län under 2014, med sekretessbelagda personuppgifter, så som personnummer, vilken abortmetod som använts och i vilken vecka.

Det här är givetvis både ett brott mot sekretess, integritet och även mot många kvinnors säkerhet. För den vars identitet blir röjd är skadan oåterkallelig. Det får helt enkelt inte hända!

System ska vara säkra och känsliga uppgifter får inte hamnar i fel händer, det gäller inom hela vården. Men, att statistiken finns innebär tyvärr alltid att den kan missbrukas. Hur säkra system vi än tycker att vi skapar, så är den säkerheten alltid beroende av den mänskliga faktorn.

Uppgifter om aborter omgärdas av särskild försiktighet, som berör respekt för individens integritet och säkerhet och farhågor att kvinnor kan undvika att söka vård av rädsla för att registreras. Därför gäller sedan 2001 att aborter inte får registreras som andra vårdkontakter i patientregistret.

Socialstyrelsen vill återgå till mer omfattande register av kvinnor som utfört aborter för att främja forskning om preventivmedel och förbyggande arbete. S-kvinnor ser att behovet av statistik för forskning givetvis måste beaktas, men det måste vägas mot patienters särskilda behov av trygg och säker vård.

S-kvinnors ståndpunkt är därför att register för abort alltid måste vara både sekretessbelagda och avidentifierade. Det ska inte vara möjligt att på personnivå identifiera vem som genomgått en abort.

facebook Twitter Email