Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här: https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/om-webbplatsen/integritetspolicy

Domen i Solna tingsrätt visar på stora brister

Solna Tingsrätt friar en man från misshandel av sin fru – för att han var av en god familj. Domen visar tydligt på avsaknad av både klassperspektiv och genusperspektiv. Fördomar och normer om kön, klass och religion har tillåtits påverka domen. Det är oacceptabelt, anser S-kvinnor.

För S-kvinnor är rätten till sin egen kropp orubblig. Mäns våld mot kvinnor är inte bara ett kvinnoproblem, det är ett samhällsproblem. Våldet måste förebyggas och offren skyddas.

I helgen uppmärksammades en dom i Solna tingsrätt där en man frias från misshandel av sin fru – för att han var av god familj.  Solna tingsrätt anser att kvinnan därför inte går att lita på.

Att en domstol skriver att en persons trovärdighet skulle vara kopplat till hur bra familj personen kommer från, det är helt förfärligt. Självklart ska alla vara lika inför lagen, det är skrämmande att personer inom rättsväsendet inte förstår det, säger S-kvinnors ordförande Carina Ohlsson.

Domen visar tydligt att vi har mycket kvar att göra. Den innehåller en rad andra häpnadsväckande argument, bland annat att det inte är ovanligt att kvinnor ljuger om misshandel och säger att de har skyddsbehov, för att på så sätt få en lägenhet.

Den åtalade mannen och hans hustru kommer från en muslimsk familj, och tingsrätten hänvisar också till detta och skriver att det normala i ”dessa kretsar” är att lösa sånt här inom familjen. Att hon polisanmält mannen som misshandlat henne, anser därför tingsrätten minskar hennes trovärdighet.

Det här visar att det finns problem inom rättsväsendet, här saknas både jämställdhetsperspektiv och klassmedvetenhet och att hänvisa till ”dessa kretsar” på det sättet är oacceptabelt, lagen gäller lika oavsett kultur eller religion, säger Carina Ohlsson.

Rätten var oenig – två nämndemän ville fria mannen med argumenten ovan, en nämndeman och lagmannen ville fälla mannen. De senare ansåg att kvinnans berättelse var detaljerad, sammanhängande och utan motsägelser. Men det räckte inte – eftersom det är lika mellan rättens ledamöter så friades mannen.

S-kvinnors utgångspunkt är en klassmedveten feminism. Det här rättsfallet är ett tydligt exempel på bristen på just detta. Att arbeta med värderingar och manlighetsnormer måste genomsyra hela samhället, uppenbarligen har vi inte nått fram när vi inom rättsväsendet kan se exempel på sådan brist på kunskaper om jämställdhet och jämlikhet.

Som vi sagt tidigare, det är viktigt att stärka lagstiftningen för våld i nära relationer, sexuella övergrepp, och alla former av exploatering. Men ingen lag i världen kan skydda oss om vi inte har ett rättsväsende som förstår att tillämpa lagen.

Det är varje partis ansvar att välja rätt person på rätt uppdrag. Det är partierna som utser nämndemännen, de måste försäkra sig om att de som får dessa uppdrag har rätt kunskaper, inte minst att de kan och respekterar alla skyddade diskrimineringsgrunder.

S-kvinnor står upp för en nollvision mot mäns våld mot kvinnor. Vi förväntar oss att rättsväsendet står upp för svensk lag, för jämställdhet och jämlikhet. Det är inte förhandlingsbart.

facebook Twitter Email